Naši budoucnost vidím pozitivně, říká ředitelka opavské neziskovky ANIMA VIVA

Sdílet
Čas čtení: 10 minuty

V polovině září jsem využila pozvání a navštívila jsem opavskou neziskovku ANIMA VIVA, která v letošním roce slaví 15 let od svého založení. Organizace vznikla v roce 2002 jako občanské sdružení na základě iniciativy svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů osob s duševním onemocněním. Od roku 2007 je poskytovatelem sociálních služeb, jako je odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace.

V úvodu návštěvy jsem měla možnost krátce se zúčastnit prvního z řady workshopů v rámci projektu Společně k podpoře efektivní komunitní péče a destigmatizace osob s duševním onemocnění, který se ten den konal v prostorách Tréninkové kavárny ANIMA VIVA. Hostem prvního setkání byli pracovníci z jesenické organizace zahrada 2000. Po vyslechnutí asi hodinové diskuze se mne ujala paní Kateřina Jedličková – vedoucí sociální rehabilitace, sociální pracovnice – se kterou jsme si popovídaly mj. o tom, jaké byly začátky organizace, o situaci v sociálních službách obecně a zda mají v pracovním kolektivu muže. Později se k rozhovoru připojila i ředitelka organizace paní Hana Brňáková. Oběma chci touto cestou poděkovat za milé přijetí a společně strávený čas a také jim popřát hodně sil a energie do dalších (nejen) pracovních let. Seznamte se s …

Hana Brňáková

Jmenuji se Hana Brňáková a v ANIMA VIVA z. s. pracuji od roku 2007. Začínala jsem na pozici koordinátorky EU projektu, postupem času jsem se vypracovala a doposud působím na pozici ředitelky organizace. Opakovaně jsem byla zároveň zvolena statutární zástupkyní našeho spolku a tuto funkci vykonávám bez nároku na finanční odměnu. O ANIMě říkám, že je to „moje třetí dítě“, v osobním životě jsem mámou dvou synů. Dříve jsem pracovala v komerční sféře a můžu odpovědně říct, že můj život s ANIMOU se (i mně) hodně změnil. Mám pocit, že jsem díky práci v sociální oblasti velmi přehodnotila náhled na život a lidi (nejen se zdravotním postižením), přehodnotila jsem žebříček hodnot, mnohému jsem se naučila, mnohé (ale stále ne všechno ;-)) pochopila. I proto ráda poznávám nové lidi a po mých dosavadních životních zkušenostech jsem došla k závěru, že kolikrát nenápadný člověk mi může být velkou pracovní či životní inspirací.

Přiznávám, že samozřejmě mám chvíle, kdy padám únavou a nejraději bych to, jak se říká „zabalila“. Naštěstí mám právě štěstí na lidi kolem sebe. Bez nich by to v sociálních službách zkrátka nešlo. Vždy se mi v cestě zjeví někdo, kdo mě dokáže povzbudit, pomůže mi vstát „ze země“, abych mohla pokračovat v pracích na díle, které je potřebné a má smysl. Často také říkám, že kdybych nebyla přesvědčena, že odborní pracovníci ANIMY odvádějí kvalitní práci, kterou pak následně mohu obhájit v oblasti budování dobrého jména organizace, či získávání finančních prostředků na naši činnost, nebyla bych tady, ale určitě bych se věnovala podobné činnosti. Za těch 10 let a zkušeností, které jsem nabyla, vnímám, že je potřebné a důležité věnovat síly také tomu, aby problematika lidí se zkušeností s duševním, mentálním či jiným zdravotním postižením, včetně sociální práce jim poskytnuté s cílem, aby i se svým znevýhodněním mohli žít co nejkvalitnější život, byla doceněna společností a aby byla férově a spravedlivě podporována veřejnou správou. A to je běh na dlouhou trať. Nestačí si stýskat, nadávat či utíkat z kolbiště, proto se od roku 2010 aktivně věnuji také komunální politice. Druhé volební období jsem zastupitelkou Statutárního města Opavy, přičemž mým mottem je ono známé prohlášení našeho prvního prezidenta, T.G. Masaryka: „ Nebát se, nelhat a nekrást“.

Kateřina Jedličková

Jmenuji se Kateřina Jedličková a do organizace ANIMA VIVA z.s. jsem nastoupila v roce 2006 jako čerstvá absolventka Vyšší odborné školy sociální a Slezské univerzity, oboru veřejná správa a regionální politika. Zpočátku jsem v organizaci pracovala jako pracovní terapeutka, nyní pracuji na pozici sociální pracovnice a vedoucí služby sociální rehabilitace. Kromě toho působím ve spolku ANIMA VIVA z.s. jako členka Výboru. Každý z roků, které jsem v Animě strávila, mi dal do života něco moudrého, byl pro mě něčím zvláštní a obohacující. Během své dlouholeté praxe jsem si mnohokrát ověřila, že kvalitní sociální služba není výsledkem práce jednotlivce, ale týmu lidí, kteří se vzájemně doplňují, podporují se a drží při sobě. A já jsem velmi ráda, že mohu být již 11 let v organizaci ANIMA VIVA z.s. takového týmu součástí.

Pár slov o organizaci

ANIMA VIVA z.s. vznikla původně jako občanské sdružení na základě iniciativy svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů osob s duševním onemocněním v roce 2002. Od roku 2007 se organizace stala registrovaným poskytovatelem sociálních služeb odborné sociální poradenství a sociální rehabilitace, což je, spolu s poskytováním související služby napomáhající osobám se zdravotním postižením také v pracovním uplatnění, hlavní činností spolku. Do hlavní činnosti spadají také aktivity zaměřené na podporu a zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na sociální a pracovní začlenění osob se zdravotním postižením, či znevýhodněním, podporu rodičů a pečovatelů těchto osob, včetně osvětové činnosti směrem k laické, či odborné veřejnosti. ANIMA VIVA z.s. své služby poskytuje na území Moravskoslezského kraje, především pak na území Statutárního města Opavy a přilehlých obcí.

Sociální poradna ANIMA VIVA

Zahájila svou činnost 1. ledna 2003 a jejím posláním je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním a lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinám nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální situace. Sociální poradenství je poskytováno s působností v Moravskoslezském kraji. Poradenství je určeno jak pacientům v ambulantní péči psychiatra či psychologa, tak osobám právě hospitalizovaným v Psychiatrické nemocnici Opava, jejich rodinám a lidem blízkým, opatrovníkům a dále zástupcům institucí, kde přicházejí do kontaktu s lidmi léčícími se s psychiatrickým onemocněním. Služba je poskytována bezplatně. Poradenství využívají v převážné míře (z 90%) klienti – zájemci o poradenskou službu s místem bydliště na území Moravskoslezského kraje.

Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace

Posláním sociální rehabilitace je podporovat a posilovat osoby se zdravotním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného života s důrazem na respektování jejich individuálních potřeb. Sociální rehabilitaci mohou využívat klienti ve věkovém rozmezí 18 – 64 let, cílem této služby je, aby její uživatel zvládl péči o sebe a svou domácnost, byl schopen si sám vyřídit osobní záležitosti a uplatnit svá práva, byl schopen navázat a držet kontakt se svým okolím a byl připraven získat pracovní místo a udržet si ho.

Jste čistě ženský kolektiv?

KJ: Relativně dlouho jsme byli pouze ženský kolektiv. Obecně v sociálních službách pracuje velmi málo mužů, proto jsem ráda, že se nám podařilo rozšířit naše ženské řady o dva muže – jeden pracuje jako aktivizační pracovník, druhý jako pracovní asistent v rámci naší návazné služby chráněného zaměstnávání. Já sama je vnímám jako přínos v našem kolektivu a také zpětná vazba samotných klientů je kladná.

HB: Ještě si dovolím kolegyni doplnit: Od října k nám nastoupil za kolegyňku, která odešla na rodičovskou dovolenou nový kolega, takže v současné době máme celkem „3 mušketýry v sociálních službách“. Mužský element je v ženském kolektivu vždycky minimálně osvěžujícím prvkem.

O kolik klientů se aktuálně staráte?

KJ: V současné době máme ve službě sociální rehabilitaci zhruba 54 klientů, kapacita služby je zcela naplněna. Službu poskytujeme 4 cílovým skupinám: lidem s duševním onemocněním, pro které jsme v roce 2002 vznikli, dále lidem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, se zdravotním postižením (po cévní mozkové příhodě, onkologickém onemocnění) a kombinovaným postižením (např. současně tělesné a mentální postižení).

V čem jste jedineční, výjimeční, originální?

KJ: Jedinečné je určitě naše hudební seskupení ANIMA BAND, které v naší organizaci funguje od roku 2014 a je vedeno jednou z našich odborných pracovnic. Kromě ní jsou členy Bandu dva klienti našich služeb. Band má za sebou již řadu úspěšných vystoupení, kdy již mnohokrát svými písněmi z oblasti folku a country potěšili duše řady svých fanoušků. Naší návaznou službou je zaměstnávání osob na chráněných pracovních místech, kdy u nás zdravotně postižení lidé mohou získat zaměstnání na pozicích pomocných zahradních pracovníků, provozních pracovníků či pracovníků obsluhy v naší tréninkové kavárně. Ta se nachází v Opavě-Kylešovicích a dá se říci, že v provozování této kavárny jsme ve městě Opava průkopníky. V rámci sociální rehabilitace také jako jediní poskytujeme lidem s duševním a mentálním postižením možnost trénování kognitivních funkcí tzv. Feuersteinovou metodou.

HB: Jedinečná je rovněž naše Sociální poradna ANIMA VIVA, která je dlouhodobě specializovaná na klientelu osob se zkušeností s duševním onemocněním. Poradna v rámci řešení nepříznivých sociálních situací našich klientů nabízí rovněž podpůrnou individuální psychoterapii, pracovní poradenství a nově jsme rovněž poradnou, která je dle novely insolvenčního zákona akreditovaným poradenským pracovištěm, které může pomáhat osobám s duševním onemocněním v řešení dluhové problematiky. Akreditaci nám udělilo Ministerstvo spravedlnosti. Veškeré poradenství dle zákona o sociálních službách poskytujeme pro naší cílovou skupinu klientů bez úhrady.

V letošním roce slavíte 15 let od založení organizace – jak probíhají oslavy?

KJ: V průběhu roku pořádáme řadu akcí, kterými se snažíme přiblížit veřejnosti práci naší organizace a přispívat tak současně k destigmatizaci osob se duševním onemocněním. Při pořádání některých akcí spolupracujeme se Stacionářem Most. Aktivně jsme se zapojili také do celorepublikové kampaně pořádáním Týdnů duševního zdraví, v rámci kterých se u nás bude konat Den otevřených dveří. Veřejnost má také možnost v naší tréninkové kavárně zhlédnout výstavu obrazů jednoho z našich bývalých klientů.

Pořádáme také sérii podzimních workshopů v rámci projektu „Společně k podpoře efektivní komunitní péče a destigmatizaci osob s duševním onemocněním“, který realizují kolegové naší Sociální poradny ANIMA VIVA. První proběhl v polovině září s kolegy z jesenické organizace ZAHRADA 2000. Další workshop proběhne 18. října a bude zaměřený na zkušenosti svépomocných skupin, což je aktuálně hojně diskutované téma nejen v rámci reformy Psychiatrické péče. Hosty budou kolegové ze Spolku KOLOMBUS o.p.s. a Svépomocné společnosti společnosti Mlýnek z.s. Do konce roku se pak veřejnost může těšit ještě na další dva workshopy, o jejichž konání budeme informovat na našich webových a facebookových stránkách. Asi největším dárkem k 15. výročí bude pro nás nový web, který je těsně před dokončením a netrpělivě očekáváme jeho spuštění.

Jakého cíle chcete dosáhnout? Kde budete za 5, 10 let?

KJ: Jsem vděčná za to, že můžeme poskytovat naše služby ve zrekonstruovaných prostorách, které byly v minulosti ve špatném stavu. Díky rekonstrukci jsme dostali možnost realizovat řadu nápadů, naše služby rozšířit a byla bych velmi ráda, kdyby nám vyšly i další projekty, díky kterým budeme moci naše služby dále zkvalitňovat. Osobně si moc přeji, aby i nadále od nás naši klienti odcházeli spokojení, soběstační a připraveni žít běžný život i bez naší pomoci.

HB: Já doufám, že budeme stále tady 🙂 Do 5 let chceme rozvinout svépomocné skupiny tady v regionu, abychom dokázali propojit chráněné zaměstnávání s veřejnou sférou. Je důležité, aby veřejná sféra pochopila význam spolupráce se sociální sférou a lidmi s duševním onemocněním. Naši budoucnost vidím pozitivně:

  • Mým velkým přáním je, aby ANIMA VIVA z.s. byla nadále prostřednictvím svých služeb platnou oporou svým klientům při jejich cestě k vlastní soběstačnosti.
  • Mým přáním je, aby ANIMA VIVA z.s. byla nadále partnerem zadavatele sociálních služeb (obci, kraji), na kterého se může spolehnout, ve kterého má důvěru a dokáže ji adekvátně podpořit.
  • Mým přáním je, aby ANIMA VIVA z.s. měla štěstí také na vlastní lidi, zaměstnance, spolupracovníky a podporovatele. Aby i ti noví, kteří přicházejí, do ní vnášeli nové pozitivní a inovativní náměty, které mohou těm stávajícím zaměstnancům rozšiřovat obzory – náhled i nadhled – protože to je zkrátka „zdravé“.
  • Mým přáním je, aby stávající zaměstnanci měli toto stále na paměti. Vnímám, že jsme ušli dost cesty na to, abychom stagnovali „v nějakém sebestředném zahledění do vlastní momentální dokonalosti“, ať už by se to mělo týkat celé organizace, nebo byť jen její jediné služby. To by byl počátek konce. Protože pořád je co zlepšovat, pořád je co budovat. Takže si přeji, aby ANIMA měla vždy a jen takové zaměstnance a spolupracovníky, kteří by ji nesli odpovědně a společnými silami jen dopředu a vzhůru k naplnění jejího poslání, aby zde i nadále vládl týmový duch a tvůrčí a podnětná atmosféra.
ANIMA VIVA – sídlo organizace

Jste šťastná?

KJ: Jsem spokojená, že mám možnost již 11 let dělat tuto práci. Začátky byly hodně těžké, kdy jsme službu poskytovali jen zhruba ve 3 – 4 lidech. Během uplynulých let jsme však ušli velký kus cesty, podařilo se nám rozšířit tým o kvalitní pracovníky, kteří svou práci skutečně berou jako poslání, rozšířili jsme rovněž naše služby o řadu aktivit, kterými se snažíme našim klientům maximálně pomoci ve zvládání jejich nemoci nebo postižení. Pro mě je nejlepší zpětná vazba, když vidím, že klient, který naši službu opouští, je již schopen bez naší pomoci zvládat běžný život. To mě nabíjí a motivuje k tomu, abych přišla každé ráno do práce.

HB: Ano, jsem šťastná. ANIMA je – i přes náročné a únavné chvíle či období-  moje srdeční záležitost; a nejsou to jen prázdná slova, jak se mnohdy o lidech pracujících v sociální službách píše. Jsem šťastná při pohledu zpět, že vidím, že to nebyla zbytečně vynaložená energie. ANIMA VIVA z.s. má hmatatelné výsledky své práce, má svůj příběh vložený rovněž do jejího loga tří srdcí: má tři služby – 2 sociální (sociální služba a sociální poradenství) a třetí chráněné zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Ta tři srdce jsou vzájemně propojená, to znamená, že spolu komunikují, vzájemně se podporují a mohou představovat pracovníky ANIMY, její klienty a rodiče a pečovatele nebo také zadavatele sociálních a souvisejících služeb. A tak jako v geometrii tři body tvoří rovinu, tak i v logu ANIMA VIVA z.s. ta tři srdce symbolizují roviny, ve kterých organizace působí, symbolizují dohromady smysl a ucelený systém podpory, který ANIMA VIVA z.s. nabízí potřebným. Naše původní logo mělo pouze jedno srdce, k této podobě a jejímu příběhu jsem došla někdy před dvěma léty, když jsem se zamýšlela nad úvodním slovem do výroční zprávy, není to tedy „výplod“ nějaké PR agentury, ale jde to opět od srdce.

Co se vám podařilo?

HB: Jsem hrdá na to, že tvoříme profesionální pracovní tým, který měl a má omezené možnosti a i přesto jsme dokázali spolu projít spoustu roklin a vrcholů, což obzvlášť ve většinově ženském kolektivu je také náročné.:-)… Co je však důležité a podstatné, je skutečnost, že naše práce má smysl a pozitivní ohlasy od klientů, od rodičů pečovatelů, od veřejných činitelů a veřejnosti to potvrzují. Jsme malí, ale šikovní, jak se říká v jedné české pohádce. Nechci, aby to znělo nějak nabubřele nebo pyšně, ale naše výsledky jsou hmatatelné a ověřitelné, proto můžu z pozice ředitelky a statutární zástupkyně stát a obhajovat práci týmu přímé péče. Výsledky naší práce nás těší, posilují a zároveň motivují jít dál. Víme, že naše úsilí a práce má smysl.

Co se vám nepovedlo?

HB: Za těch 15 let naší existence bychom byli rádi za intenzivnější partnerskou spolupráci a otevřenou komunikaci na úrovni našeho obecního zadavatele sociálních služeb, ve srovnání např. s krajem je zde stále co zlepšovat. Jako důležité vnímáme rovněž síťování sociálních a zdravotních služeb v rámci reformy psychiatrické péče, zde stojíme zatím na začátku a jsme připraveni k hlubší a provázanější spolupráci nejen s Psychiatrickou nemocnicí v Opavě. Také bychom rádi rozšířili naši členskou základnu a to nejen o osoby se zdravotním postižením, ale také o odborníky z oblasti psychiatrie, psychologie, práva, ekonomie atd…, kteří by nám pomohli získat lepší nadhled a další nezávislé odborné kompetence při vedení naší spolkové činnosti a naplňování našeho poslání a cílů ať již jako řadové členové spolku, nebo jako členové výkonných orgánů.

Jak a kde se prezentujete?

KJ: V průběhu roku se účastníme na území města Opava řady akcí, na kterých veřejnost i případné zájemce z řad lidí se zdravotním postižením informujeme o našich službách. Jedná se o Den sociálních služeb, které pořádá město Opava, akce Psychiatrické nemocnice (Cesty za oponu, Bazar), Informační komunity v Psychiatrické nemocnici nebo Zelné slavnosti v Oticích.

HB: Pravidelně také prezentujeme naše služby v Hlásce nebo časopisu Posel, což je časopis Psychiatrické nemocnice Opava. Jak se zmiňuji již v jedné z předchozích otázek, v prezentaci naší organizace nám pomáhá také náš Anima Band, který nás věrně doprovází na řadě akcí. Výborně nás rovněž reprezentoval také na Babím létě v pražských Bohnicích, kterého se letos již podruhé zúčastnil. V minulém roce nám byla dána možnost spolupracovat s manželi Globovými, díky kterým měl náš Anima Band i naši klienti s mentálním postižením možnost ukázat veřejnosti při svých vystoupeních ve Slezském divadle Opava, jaké úžasné věci dokážou lidé se zdravotním postižením a kolik radosti mohou lidem kolem sebe rozdat.

Logo

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.