Vyšla publikace Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Na konci loňského roku vydala Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství publikaci Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014, která shrnuje pět let „života“ českých neziskovek. Dozvíte se, kolik projektů bylo realizováno, jakých cílů se podařilo dosáhnout, s jakými problémy se zástupci neziskovek museli potýkat a jak to všechno dopadlo. Vydání bylo podpořeno také grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Ve dvou výzvách bylo v období 2014 až 2016 podpořeno 231 neziskových projektů. Do českých neziskových organizací z Fondu pro NNO putovalo v uvedeném období více než 256 mil. Kč.

O Fondu

FNNO je součástí Finančního mechanismu EHP a Norské fondy 2009–2014, prostřednictvím kterého se donorské země – Norsko, Lichtenštejnsko a Island – podílí na snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru aneb jak výstižně dodává ředitelka NROS, Hana Šilhánová: „Fond pro nestátní neziskové organizace se stal jedním z významných nástrojů pro financování aktivit neziskovek v českém prostředí. Nejen že přispěl k řešení aktuálních problémů ve společnosti, ale zároveň podporoval budování kapacity neziskových organizací a tím bezesporu přispěl k jejich profesionalizaci a posilování jejich vlivu.“

Spektrum podpory Fondu bylo poměrně široké a mířilo do čtyř prioritních oblastí:

  • Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory
  • Děti a mládež v ohrožení
  • Sociální inkluze
  • Ochrana životního prostředí a klimatické změny

České neziskovky vnesly prostřednictvím podpořených projektů do společenského prostoru mnoho zajímavých aktivit, poskytly neocenitelné služby, uspořádaly nespočet inspirativních setkání a publikovaly velmi erudované materiály. „Kvalitu a mezinárodní přesah podpořených projektů umocňovaly doplňkové granty a mikrogranty z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni, které umožnily zapojení partnerů ze států EHP a Norska a pomohly českým neziskovkám, které využily cestovních grantů, získat inspiraci a jiný pohled,“ dodává Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Publikace

Publikace nabízí nejen souhrnné statistiky rozdělených prostředků. Společně s jednotlivými podpořenými organizacemi jsou připraveny také medailonky realizovaných projektů, často doprovázené pohledem jak projektových realizátorů, tak osobními příběhy podpořených klientů.

Svou publikaci si můžete přečíst zde:  Fond pro nestátní neziskové organizace 2009—2014

publikace Kontakt

  • Zuzana Ježková: zuzana.jezkova@nros.cz, 775 197 652
  • web nros.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.