I. díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Jedním z klíčových úkolů managementu nestátních neziskových organizací je dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a užitečnosti organizací. Jak víme, lehko se to řekne, a hůře realizuje. Navíc ředitelé i ostatní manažeři stojí před zdánlivě banálními otázkami:

  • Jak poznám, že moje organizace má šanci být dlouhodobě udržitelná?
  • Jak poznám, že má organizace je dlouhodobě udržitelná?

Odpovědí je: „Jedině poctivou zpětnou vazbou.“ Optimální formou zpětné vazby je evaluace – systematické posouzení kvality, hodnoty a významu organizace či jejich dílčích projektů a činností.

Co to je evaluace?

Termín evaluace je v neziskovém sektoru dobře znám, ovšem je pod ním chápána široká paleta činností – pojďme se tedy nejdřív podívat na přesný význam pojmu evaluace.

Evaluace spočívá v rozsáhlém a pečlivém sběru informací, jejich třídění, filtrování a agregaci a konečné interpretaci a porovnání s předem stanovenými cíli. Cílem je získat nejen co nejvěrnější data o stávající situaci, ale i spolehlivé podklady a interpretace pro manažerské rozhodování.

sanekEvaluace představuje běžný manažerský nástroj – nejde o jakousi kratochvíli ministerstev či úředníků, ani o izolovanou techniku vyhodnocení jednotlivých projektů. Evaluace by měla být v organizaci přítomna prakticky od jejího založení jako součást strategického řízení (evaluace naplňování vize a poslání či praktické přítomnosti společných hodnot). Následovat by měla pravidelná evaluace plnění strategických cílů a z nich vyplývajících úkolů. Dalším patrem je pak evaluace dílčích činností a projektů (zde je pojem evaluace nejznámější). A nakonec to nejdůležitější: Evaluace dopadu činností organizace na cílovou skupinu, komunitu a společnost jako celek,“ popisuje zkušenosti s evaluací Petr Konečný, ředitel společnosti SANEK Ponte, o.s.

Jak již bylo zmíněno, evaluaci charakterizují tato klíčová slova: sběr informací, třídění, agregace, výklad, porovnání. Zde se dostáváme k hlavní chybě mnohých NNO, které často za evaluaci považují již sběr informací a jejich vykazování. Pozor! V této fázi jde ovšem o pouhý monitoring. Sběr a vykazování dat bez dalších provazeb, úvah a porovnávání považujeme pouze za vstupy následné evaluace.

Evaluace bezesporu probíhá na základě předem jasně stanovených kritérií. Vstupní data získáme prostřednictvím monitoringu (ten je manažersky „bezpečný“ – faktický, vždy nějaká data získáme). Evaluace je však věcí rozhodování a odpovědnosti za jevy či výsledky. Hodnotíme fakta, události a kroky, které se staly. Vyvozujeme z nich závěry a hodnotíme úspěšnost – za což vždy někdo zodpovídá (a to již pro mnohé bezpečné není – někdy musíme připustit, že jsme úspěšní nebyli).

Zkuste se zamyslet, zda v rámci svých činností a projektů spíše monitorujete nebo již evaluujete?

V dalším článku II. díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?  se dočtete o časování konkrétních kroků evaluace. Další informace najdete na webu www.sanekponte.cz.

4 komentáře: „I. díl: Jak je důležitá zpětná vazba v podobě evaluace?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.