Kampaň proti domácímu násilí dosáhla úspěchu

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

Asociace pracovníků intervenčních center ČR (APIC) prostřednictvím kampaně Mlčení bolí usiluje o zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí. Tato snaha se v současné době již projevila zavedením profesní specializace, která pomáhá zkvalitnit řešení případů domácího násilí. Na výzvu APIC odpověděl Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman rozšířením seznamu povinných specializací na všech úrovních státního zastupitelství na domácí násilí.

Úspěch kampaně

Zásadním argumentem pro zavedení specializace na domácí násilí mezi pracovníky státních orgánů a institucí je dosavadní praxe z oblasti spolupráce intervenčních center s útvary Policie ČR, orgány veřejné správy a sociálně právní ochrany dětí, se zdravotnickými zařízeními, soudy a poskytovateli sociálních služeb.

Často už v prvním kontaktu s ohroženou osobou dochází z neznalosti problematiky k závažným profesním pochybením. Objevují se nedostatky, které mají za následek nikoli ochranu, ale sekundární viktimizaci (proces, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu) obětí. Existují velké rozdíly v úrovni ochrany napadených osob i v kvalitě práce orgánů činných v trestním řízení.

Mlčení bolí - Veronika Freimannová
Veronika Freimannová

„Rozhodnutí Nejvyššího státního zástupce, vytvořit podmínky pro specializaci na domácí násilí pokládáme za průlomový systémový krok. Vítáme to zároveň jako motivaci pro další státní orgány a instituce, které se podílejí na prevenci a eliminaci domácího násilí,“ říká Mgr. Martina Vojtíšková předsedkyně Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Za úspěšné snahy o osvětu se APIC nyní může radovat hned dvakrát. Nejenže se jí podařilo prostřednictvím kampaně Mlčení bolí ovlivnit orgány České republiky k zavedení profesní specializace pro zkvalitnění řešení případů domácího násilí, ale rovněž se dočkala ocenění za tuto kampaň a vyhrála Prima Zlatou pecku v kategorii tiskové inzerce.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

Od svého vzniku v roce 2007 usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího násilí, a to v úzké spolupráci s řadou dalších institucí ČR. V lednu 2015 spustila projekt s názvem „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a potírání domácího násilí prostřednictvím specializace“ podpořený Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Projekt usiluje o významnou změnu praxe v oblasti domácího násilí ze strany angažovaných profesionálů institucí. Prioritou projektu je celostátní výzkum realizovaný společností SocioFaktor, který poprvé v historii ČR mapuje problematiku domácího násilí v celém rozsahu a šíři. Výstupy z kvantitativní a kvalitativní části výzkumu tak ve výsledku utvoří komplexní celek – pohled veřejnosti, bývalých obětí a expertů (včetně lidí, kteří se dennodenně věnují pomoci obětem). Nedílnou součástí projektu je celostátní kampaň Mlčení bolí. Záštitu nad kampaní převzala Ing. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR.

Mlčení bolí - Roman Šebrle
Roman Šebrle

Kampaň Mlčení bolí

Prostřednictvím celostátní kampaně s názvem Mlčení bolí chce APIC informovat laickou veřejnost o poslání intervenčních center a zároveň rozpoutat mezioborovou diskuzi na téma zkvalitnění pomoci lidem ohroženým domácím násilím v ČR. Součástí kampaně je výzva státním orgánům ČR k zavedení povinné specializace na domácí násilí ve strukturách institucí, které se na řešení případů domácího násilí podílejí.

Kampaň Mlčení bolí odstartovala v červnu 2015. Od té doby ji podpořila řada známých osobností. Svou tvář jí propůjčily například herečky Ilona Svobodová, Michaela Maurerová, Andrea Kerestéšová a Lenka Zahradnická, zpěvačka Bára Basiková, herec Jiří Bartoška, režisér Jan Kačer, herec David Suchařípa, nebo olympionik Roman Šeberle.

Více o projektu na www.mlceniboli.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.