Neziskovka Čmelák mění smrkovou poušť na prales

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Čmelák – Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Od roku 1994 prakticky pečuje o přírodu a obnovuje harmonickou krajinu okolo nás. Posláním Čmeláka je obnovovat konkrétní lokality a zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a zapojováním veřejnosti.

Činnost organizace

Činnost Čmeláka se skládá ze tří oblastní: praktické ochrany přírody, zapojování veřejnosti a ekologické výchovy.

  • Praktická ochrana přírody

Čmelák je unikátní tím, že se zabývá praktickou ochranou přírody a krajiny s konkrétními výstupy přímo v terénu. Získává pozemky ve špatném stavu, ale s velkým potenciálem a snaží se je přeměnit na ostrovy plné života v často ekologicky nestabilní krajině. Výsledkem jejich práce je obnova konkrétních lokalit.

V současné době Čmelák spravuje již přes 62 ha vlastních lesních, lučních, mokřadních i vodních pozemků. Nejznámější revitalizované lokality, o které se Čmelák stará, je Nový prales a mokřady v Jablonném v Podještědí.

Výukové programy v oblasti ekologické výchovy rozšířily obzory 23 000 žáků a studentů.

  • Zapojování veřejnosti

Do činnosti organizace se snaží Čmelák zapojit co nejširší veřejnost. Podporuje pozitivní vztah obyvatel k přírodě a životnímu prostředí. Pořádá exkurze pro veřejnost, organizuje  terénní a tematické akce pro firmy, workcampy, víkendové akce pro české i zahraniční dobrovolníky; otevřeli dvě lesní naučné stezky.

Dobrovolníci
Dobrovolníci
  • Ekologická výchova a osvěta

Provádí ekologickou výchovu a osvětu. Pořádají rozmanité výukové programy pro děti.

Nejúspěšnější realizované ekovýchovné projekty:

  • Zelené profese v krajině – projekt, který učil mladé lidi praktickým dovednostem v péči o krajinu, obdržel ocenění UNESCO za příspěvek ke vzdělání v trvale udržitelném rozvoji.

  • Dva jsou více než jeden – projekt, který zapojoval znevýhodněné děti do běžných dětských kolektivů a současně předával nadcházející generaci řemeslné zručnosti.

  • Krajina – nejkrásnější učebnice – v rámci projektu ve spolupráci se školami, žáci a studenti plánovali a realizovali obnovu harmonické krajiny v obcích. Projekt obdržel cenu Ještědská mrkev za přínos environmentální výchově v Libereckém kraji.

Vrátili  do přírody 400 000 sazenic původních druhů stromů a keřů z českých lesních školek.

O projektu Nový prales – projekt pro děti Vašich dětí

Nový prales vzniká nedaleko Ještědu u Liberce již od roku 2004. Nezisková organizace Čmelák zde přeměňuje smrkové monokultury téměř bez života na přirozený, harmonický a pestrý les. Již bylo vykoupeno 35 hektarů živořícího porostu, odstraněna část smrků a na jejich místo vysázeno přes 70 tisíc jedlí, buků, javorů a dalších druhů dřevin.

Proč vznikl projekt Nový prales?

Na pozemcích Nového pralesa dříve rostly jen smrky. Před padesáti lety je sem nasázel člověk a vytvořil umělou smrkovou monokulturu. Kromě mechu a jehličí jste tam toho moc nenašli. Dalo by se říci, že to byla taková smrková poušť. Přeměnou těchto lesů navracíme druhovou pestrost rostlin a živočichů, navíc nově vzniklý smíšený les lépe dokáže zadržet vodu v krajině a také odolávat nejrůznějším kalamitám, třeba i kůrovcovým. Že má obnova Nového pralesa smysl, potvrdilo i letošní mimořádně suché léto. Jedním z důvodů, proč k němu došlo je, že naše krajina kvůli činnosti člověka má problémy se zadržováním vody. Nový prales je ukázkovým příkladem, jak tento stav zlepšit.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *