Náchodská neziskovka Dokořán z.s. se snaží o síťování služeb

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

Neziskovka Dokořán z.s. poskytuje sociální služby pro děti a mládež v Náchodě. Se začátkem nového školního roku se snaží spojit co nejvíce základních a středních škol, aby společně v rámci projektu Archa mohly pomoci rodinám v nepříznivé sociální situaci žijící převážně v sociálně vyloučených lokalitách a které si nevědí rady se školní docházkou svých dětí.

Projekt Archa

„Aktivitu Archy bych nazvala pomocí se záležitostmi okolo vzdělávání dětí. Doučování je jen jednou z částí pomoci. Pomáháme dětem a studentům, ale i jejich rodinám v případě, že si se školní činností doma nevědí rady,“ říká šéfka neziskovky Dokořán v Náchodě,“ Michaela Pišlová.

Sociální pracovníci a dobrovolníci z Dokořán z.s. v projektu Archa pomáhají svým klientům napsat domácí úkol, zopakovat učivo před písemkou či ústním zkoušením, napsat referát nebo ročníkovou práci a celkovou přípravu do školy.

Dokořán spolupracuje se základními a středními školami, např. s:

  •  ZŠ T.G. Masaryka, Náchod
  • ZŠ Komenského, Náchod
  • ZŠ Staré město,
  • ZŠ Plhov, Náchod,
  • Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, Malé Svatoňovice
  • SOŠ Sociální v Náchodě.

Cílem projektu je navázat spolupráci s dalšími školami v regionu a docílit tak sjednocení služeb. Jinými slovy se neziskovce Dokořán daří spolupracovat s řadou odborníků a institucí, kterých se péče o dítě týká, od škol přes sociální odbor až po volnočasové organizace.

Novinky v projektu Archa

Novinkou v tomto projektu jsou pravidelné schůzky žáka nebo studenta, rodiny, třídního učitele a sdružení samotného. Hodnotí se, co se žákovi nebo studentovi povedlo a co tak povedené již nebylo a rovnou se vytvoří plán, jak dítěti nejlépe a nejrychleji pomoci. Dochází k ucelenému oběhu informací a i díky této spolupráci se dětem vrací sebevědomí a motivace. „Věříme, že se k projektu Archy zapojí i ostatní základní a střední školy nejen v Náchodě. Naši klienti studují na školách i v dalších městech například v Malých Svatoňovicích nebo Novém Městě nad Metují. Pokud bude spolupráce pokračovat dosavadním způsobem, podaří se nám to, čemu se v současnosti říká „síťování služeb“, říká šéfka neziskovky Dokořán a vedoucí projektu Archy, Michaela Pišlová.

A co je další náplní Archy?

Dokořán z.s. - doučováníProjekt zprostředkovává kontakt mezi rodiči a školou v situacích, kdy si rodiče nejsou jisti, jak vyřídit potřebné záležitosti a potřebují poradit nebo podpořit. Neziskovka pomáhá s žádostmi o stipendia nebo s nadačními příspěvky na různé volnočasové aktivity pro nadané studenty.

Samotné doučování probíhá každé odpoledne ve školním  týdnu mimo středy. Středa je totiž určena právě pro rodiče. Oblíbenou částí doučování žáků je čtení. Žáci nejenom vybraný text přečtou, ale provedou i rozbor svými vlastními slovy. Nejdůležitější podle neziskovky Dokořán je, že ač je aktivita dobrovolná, žáci a studenti se do ní aktivně zapojují, protože je to baví a cítí také větší zodpovědnost za svůj život, což je motivuje na sobě pracovat.

Dokořán z.s.

Posláním organizace je poskytování sociálních služeb, realizace volnočasových programů a provázení dětí a mládeže obdobím dospívání realizováním činností, které napomáhají zdravému životnímu stylu, vzájemné toleranci, úctě a respektu k názorovým odlišnostem a životním postojům. Sdružení provozuje sociální službu Archa, která poskytuje pomoc rodinám s dětmi z Náchoda a blízkého okolí, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a žijí převážně v sociálně vyloučených lokalitách. Archa pomáhá dětem ve věku 6 až 18 let nastartovat nový a kvalitní život.

Kontakt

Více informací o neziskovce Dokořán z.s si také můžete přečíst v  rozhovoru s Michaelou Pišlovou, který jsme před časem vydali na webu Deníku neziskovky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.