Transparency International spolupracuje s neziskovkami

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

V rámci projektu PAKT se 1. července 2015 konalo již druhé setkání Studentského klubu Transparency International – Praha. PAKT (Protikorupční akademický klub transparentnosti) se zaměřuje na hospodaření s veřejnými financemi, možnostmi jeho kontroly a možným zneužíváním. Ke spolupráci přizval zástupce místních samospráv, neziskových organizací i zájemce z řad občanů.

PAKT – Protikorupční akademický klub transparentnosti

V srpnu 2014 zahájila Transparency International (TI) vzdělávací projekt v rámci fondu pro nestátní neziskové organizace s příznačným názvem PAKT. Zástupci TI oslovili studenty vysokých škol – v Praze, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Liberci a Olomouci –  a ti se budou snažit najít dohodu mezi občanskou veřejností a místní samosprávou při řešení aktuálních problémů, které dané město či region trápí.

Cílem projektu je spojit ty, kterým nejsou lhostejné situace, kdy dochází ke korupci či plýtvání veřejnými prostředky, a kteří chtějí pro zlepšení i něco udělat. Transparency International Česká republika nabídne praktickou zkušenost s řešením desítek kauz na obecní a regionální úrovni.

S pomocí místních občanských sdružení a iniciativ se budou konat v každém z výše jmenovaných měst veřejné debaty zaměřené na aktuální lokální i celostátní témata. Diskutovány budou zejména případy netransparentního či nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky či jejich přímého zneužívání. Na těchto kauzách bude možné ukázat možnosti, které občané při dohledu nad záležitostmi veřejného zájmu mají. K diskusi budou přizváni zástupci místní samosprávy, ale i občanských iniciativ.

Program 2. setkání

Jednání klubu se kromě členek klubu a zástupců Transparency International zúčastnili opět i zástupci Pražského fóra, konkrétně Tereza Kněžourková a Alexandr Lehmann. Na základě prvního setkání si studentky zvolily téma vytvoření sítě občanských iniciativ.

Dále se diskutovala o následujících tématech:

  • vize projektu
  • případné komplikace nebo obtíže při realizaci
  • forma realizace a prezentace projektu
  • stanovení cíle: praktické propojení občanských iniciativ, jež by mělo zahrnovat vzájemné sdílení důležitých kontaktů a poznatků či zkušeností (etický kodex nestátních neziskových organizací)
  • financování projektu
  • návrh na medializaci projektu, který počítá jednak s využitím sociálních sítí (Twitter, Facebook, Instagram), studentských časopisů, občasníků příslušných městských částí Prahy, webových stránek TI a Pražského fóra, ale i s podporou celostátních médií.
  • stanovení úkolů na další schůzku – 30. července 2015

Více informací o schůzce Studentské klubu TI si můžete přečíst na webu TI.

Transparency International

Je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.
„Bojovat s korupcí opravdově znamená chodit do každodenních konfliktů s mocí, penězi a hrát rovnocennou hru i se zákulisními hráči. Potřebujete spojit nadšení s promyšlenou strategií a trpělivost se silným odborným zázemím. TI se o to maximálně snaží a jen tak dokáže hájit veřejný zájem a účinně zastavovat korupční obchody.“ David Ondráčka ředitel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.