Ženy stojí v čele čtvrtiny měst a obcí České republiky

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Nezisková organizace Fórum 50 % provedla první komplexní analýzu o zastoupení žen na pozicích starostek a radních v obcích a městech České republiky. Podobná analýza ještě nebyla nikdy provedena, je tedy první svého druhu. Výsledkem analýzy je zjištění, že téměř čtvrtinu všech starostů a starostek tvoří ženy. Vyšší úrovně politiky jim zůstávají uzavřeny.

Analýza

Téměř čtvrtinu (23 %) všech starostů a starostek tvoří ženy. Nejvíce žen působí ve vedení nejmenších obcí (24 %), nejméně jich naopak najdeme na pozicích primátorek (11,5 %). V radách statutárních měst působí průměrně 20 % žen. Úroveň místních samospráv je v české politice jedinou, kde se trvale zvyšuje zastoupení žen mezi nominovanými i mezi zvolenými zastupitelkami. Počet žen v komunální politice vzrostl od roku 1994 do roku 2014 více než 1,5 krát. Jejich podíl po volbách v roce 2014 činí 27 %, na pozici starostky či primátorky 23 %.

Fórum 50 % vytvořilo unikátní webovou databázi, kde lze všechny zvolené starostky dohledat a která je veřejně dostupná. 

„Vzrůstající zapojení žen do rozhodování na komunální úrovni je určitě dobrou zprávou. Bohužel ani zde ještě nebyla dosažena tzv. minimální 30% kritická hranice, kterou je nutné překročit, aby určitá menšina mohla efektivně hájit své potřeby a zájmy a nebyla „převálcována“ většinou. Zároveň platí, že nejvíce žen najdeme tam, kde je nejméně moci a peněz, tedy na úrovni nejmenších obcí, kde je pozice starostek většinou neuvolněná a jen symbolicky finančně ohodnocená,“ komentuje výsledek analýzy ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková. „Velmi nízké je zastoupení žen v Poslanecké sněmovně i krajských zastupitelstvech, průměrně kolem 20 %. Zde mohla pomoci novela zákona zavádějící kvóty na kandidátní listiny, tu však vláda zamítla,“ doplňuje Kavková.

Nejmenší podíl žen najdeme ve statutárních městech na pozici primátorek, pouze 11,5 % (z 26 primátorů jsou jen 3 ženy – v Praze, v Děčíně a Ústí nad Labem). V obcích III. typu činí celkový podíl žen na pozicích starostek necelých 15 %, v obcích II. typu 21 % a v nejmenších obcích I. typu působí žen 24 %.

Stejně tak platí, že zastoupení žen v městských radách je celkově nižší než v zastupitelstvech. V radách statutárních měst a v radě hlavního města Prahy je celkově zastoupeno 20 % žen. Mezi jednotlivými městy však panují výrazné rozdíly. Vyrovnané zastoupení mají 3 z nich – Praha (45,5 %), Děčín (44,4 %) a nově i Ústí nad Labem (50 %), kde má ovšem rada momentálně jen 6 osob. Na opačném pólu stojí Mladá Boleslav a Karlovy Vary, kde v radě zasedají výhradně muži.

Fórum 50 %

Fórum 50 % je nezisková organizace, která podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích. Ačkoli ženy tvoří více než 50 % populace, jejich zastoupení v politice je průměrně pouhých 20 %. Chceme, aby rozhodovací procesy byly vyváženější a zahrnovaly názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i žen.

Kompletní analýza ke stažení

Analýza zastoupení žen ve vedení měst a obcí po volbách v roce 2014

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Kontakty

  • Mgr. Veronika Šprincová, genderová expertka a analytička, Fórum 50 %, sprincova@padesatprocent.cz, 606 580 787
  • Mgr. Štěpánka Filipová, mediální zastoupení Svazu měst a obcí, filipova@smocr.cz, 724 302 802

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.