RUBIKON Centrum podporuje osoby s trestní minulostí

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která působí v České republice již 20 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů. Pravidelně pořádá setkání s kandidáty Pracovní agentury RUBIKON s názvem Pohovory nanečisto, které si kladou za cíl podpořit osoby s trestní minulostí na jejich cestě k získání nového zaměstnání. Poslední akce s touto tematikou se konala v pátek 12. června 2015 ve stavební společnosti SMP CZ a. s. v pražském Karlíně. Součástí byla i Snídaně se zaměstnavateli a zástupci státní správy.

Trh práce v ČR

Ročně je v České republice odsouzeno průměrně 72 000 lidí. To je 72 000 lidí se záznamem v Rejstříku trestů – celkem početná sociální skupina, která je kvůli požadavku trestní bezúhonnosti zaměstnavatelů velmi těžko uplatnitelná na trhu práce.

„Jedním z hlavních důvodů, proč je pro lidi se záznamem v Rejstříku trestů obtížné nalézt zaměstnání, je častý požadavek trestní bezúhonnosti většiny firem, a to i na ty nejméně kvalifikované pracovní pozice, které osoby s trestní minulostí nejčastěji poptávají, “ říká Anita Homrová, mluvčí RUBIKON Centra.

Pohovory nanečisto

RUBIKON2Pohovory nanečisto se konaly již po dvanácté a představují několik simulovaných čtvrthodinových pohovorů s reálnými zaměstnavateli, kteří spolupracují s Pracovní agenturou RUBIKON. Jsou určeny kandidátům, kterým se pro záznam v Rejstříku trestů nedaří nalézt zaměstnání, ačkoliv o to usilují. „Často jim totiž také schází dovednost sebeprezentace a odvaha hovořit o své trestní minulosti. Díky Pohovorům nanečisto se jim dostane cenné zpětné vazby, kterou mohou využít při další práci s pracovním poradcem a při reálném pracovním pohovoru,“ pokračuje Homrová.

Přínos Pohovorů nanečisto

Praxe ukazuje, že setkání zaměstnavatelů s klienty Pracovní agentury RUBIKON tváří tvář je nejúčinnější způsob, jak bořit předsudky, které zaměstnavatelé o lidech s trestní minulostí mohou mít. „Většinou jsou zaměstnavatelé mile překvapeni nad motivovaností našich kandidátů pracovat a často se při osobním kontaktu přesvědčí, že jsou to lidé jako my. A v mnohých případech nerozpoznávají ani zkušení personalisté velkých firem rozdíly mezi našimi kandidáty (s trestní minulostí) a kandidáty, které se k nim běžně hlásí na výběrová řízení“, uvádí Homrová.

Pohovorů nanečisto se zúčastnilo celkem 12 zaměstnavatelů z 6 firem, jmenovitě firmy Arriva, Aramark, Gebrüder Weiss, Summit Media, Průmstav a SMP CZ. Pohovory si také vyzkoušel Radek Jiránek, čerstvý šéf Agentury pro sociální začleňování nebo David Němeček, manažer poradenství, Generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Pohovory nanečisto absolvovalo 9 kandidátů Pracovní agentury RUBIKON. Z nich hned čtyři se přítomným zaměstnavatelům zalíbili natolik, že byli přizváni do výběrových řízení na konkrétní pracovní pozice.

Zadlužený zaměstnanec je rizikový zaměstnanec.

Snídaně se zaměstnavateli

Pohovorům nanečisto předcházela Snídaně se zaměstnavateli a zástupci státní správy. Diskutovat přišlo celkem 27 lidí, z toho 14 zaměstnavatelů, 9 zástupců RUBIKON Centra a 4 zástupci státní správy, z nichž se většina pak účastnila i Pohovorů nanečisto. Diskuzí provázeli Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, a Dagmar Doubravová, ředitelka RUBIKON Centra. Řešeno bylo téma exekucí, neboť i to je jeden z důvodů obtížné zaměstnatelnosti lidí s trestní minulostí. „Zadlužený zaměstnanec je rizikový zaměstnanec, nejen proto, že pro firmu představuje větší administrativní zátěž. Navíc je často frustrovaný svou finanční situací a jeho motivace najít si legální zaměstnání se snižuje díky obávané exekuci platu“ udává Kateřina Jirová, vedoucí Programů pro řešení zadluženosti RUBIKON Centra.

RUBIKON Centrum

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která již přes 20 let vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Tím šetří prostředky daňových poplatníků a přispívá k bezpečí společnosti.  Její snahou je opětovně začlenit lidi s trestní minulostí do společnosti, rozvíjet jejich konkurenceschopnost na pracovním trhu a posílit jejich ekonomickou situaci.
Více informací je k dispozici na webových stránkách rubikoncentrum.cz nebo na stránkách Deníku neziskovky.

2 komentáře: „RUBIKON Centrum podporuje osoby s trestní minulostí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.