Jsou procesní analýzy klíčem k vytrvalosti pro neziskovky?

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

Občanské sdružení SANEK Ponte již 15 let nabízí neziskovým organizacím odbornou podporu a pomoc v řízení organizace. Jejich posláním je poskytnout pomoc a podporu při zavádění moderního managementu v neziskovém sektoru podle nejnovějších trendů a zkušeností. Hlavním cílem jejich snažení jsou moderně vedené a řízené nestátní neziskové organizace. A jak zavést prvky moderního managementu ve vaší neziskovce, jak začít a co je to procesní analýza a proč si ji udělat? To se dozvíte v následujícím článku o procesních analýzách.

Procesní analýza – klíč k vytrvalosti

V každé organizaci, a je jedno ziskové či neziskové, lidé vykonávají větší či menší počet činností, jež na sebe různě navazují, některé se navzájem ovlivňují, jiné mají dané pořadí. Všechny činnosti dohromady tvoří procesy. Tak, jak se organizace vyvíjí, mění se i procesy v ní probíhající. Často jejich objem narůstá a vzhledem k tomu, že nebývají nikde řádně dokumentovány, vznikne dříve či později chaos. Ten obvykle vede ke snižování efektivity vašeho vynaloženého úsilí a nutně se odrazí na kvalitě práce v celé NNO. Aby bylo možné těmto negativním jevům předejít, je především zapotřebí všechny procesy poznat, identifikovat, tedy zdokumentovat. K tomu vám pomůže procesní analýza, díky které se organizace znovu nadechne a může vyrazit zase správným směrem k cíli.

„Z naší 15leté praxe v neziskovém sektoru víme, že zpracování procesní analýzy a využití jejích doporučení v každodenním chodu organizace je základem pro její dlouhodobou udržitelnost“, popisuje zkušenosti s procesní analýzou Petr Konečný, ředitel společnosti SANEK Ponte, o.s.

Jaké konkrétní kroky procesní analýza vyžaduje a jaké výstupy z ní můžete očekávat?

Prvním krokem je vybrat si způsob, jak bude organizace na procesy nahlížet: zda jako na statické dogma, vycházející z dobré praxe (preskriptivní přístup), nebo dynamický organismus, zohledňující aktuální situaci organizace (princip excelence). Procesní analýza v obou případech slouží především jako praktický nástroj získání zpětné vazby k fungování organizace.

Druhým krokem je třeba si opatřit nějakou metodiku – procesní model. Na základě  praxe v SANEK Ponte vám představují osvědčenou procesní analýzu dle metodiky CAF.

Model CAF (Common Assessment Framework) je snadno a opakovaně použitelný nástroj pomáhající organizacím využívat techniky řízení kvality a zlepšování své výkonnosti. Přidanou hodnotou této metodiky je dynamika. Umožňuje vám nahlížet na jednotlivé procesy z různých úhlů pohledu a zároveň na organizaci jako na celek.

Procesní analýza dle modelu CAF umožňuje vytvořit vlastní sebehodnotící zprávu, která se zajímá o předpoklady, které určují, co a jak organizace dělá. Jak přistupuje ke svým úkolům, aby bylo dosahováno požadovaných výsledků. Na druhou stranu se pak hodnotí dosahované výsledky.

analýzy-Sanek Ponte
9 kapitol, do kterých je sebehodnotící zpráva rozdělena

Sebehodnotící zpráva je pak externími auditory revidována, doplněna odborným pohledem zvenčí. Nakonec auditoři zformulují doporučení pro změny, úpravy a další rozvoj organizace.

Co nového z procesní analýzy dle metodiky CAF získáte?

Metoda CAF přináší do organizace nový nástroj strategického řízení organizace se zaměřením na další směřování organizace. Konkrétní výstupy z procesní analýzy jsou následující:

  • popis fungování procesů v organizaci včetně jejich provazeb;

  • vyhodnocení slabých a silných stránek organizace;

  • návrhy opatření na zlepšení současného stavu.

Udělejte odvážný krok a poznejte svou organizaci z jiného úhlu pohledu! V organizaci SANEK Ponte tuto metodiku úspěšně používají a celým procesem vás bezpečně provededou. Více informací naleznete na stránkách organizace.

O SANEK Ponte

SANEK Ponte je občanské sdružení, které pomáhá s řízením organizací – ziskových i neziskových. Ředitele a vedoucí pracovníky učí používat úspěšné nástroje vedení a řízení organizací. Společně pak vše převádí do praxe přímo v dané organizaci. Naslouchají konkrétním potřebám, očekáváním či obtížím a různými formami spolupráce mapují silné a slabé stránky organizace. Jejich tým je složen z odborníků, kteří mají dlouholetou zkušenost s neziskovým sektorem i firemní kulturou. Konzultanti jsou znalci v daných oblastech managementu a umí citlivě reagovat na aktuální potřeby dané organizace či jednotlivců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.