Spuštění kampaně za rovné příležitosti mužů a žen v práci i v rodině

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Občanské sdružení Síť mateřských center vyhlásilo další ročník kampaně a soutěže s názvem Společnost přátelská rodině. Hlavním cílem je upozornit na dodržování rovných podmínek na pracovním trhu, ale i v péči o domácnost a děti. Projekt je zacílen na zaměstnavatele, aby zohledňovali rovné příležitosti při zaměstnávání mužů a žen.

„Rovné příležitosti v zaměstnání i rodině se stále zdají být jakousi českou fata morgánou. Naše více jak desetiletá činnost v této oblasti směřuje právě k posílení rovnosti obou pohlaví, a to především pomocí osvěty mezi zaměstnavateli. Těm ukazujeme, že přijmout zaměstnance či zaměstnankyni s celou rodinou firmě přináší nezměrné výhody,“ říká Lucie Plešková, projektová manažerka Sítě MC.

Statistika

Kulatý stůl ve firmě Siemens
Kulatý stůl ve firmě Siemens

Poslední údaje výzkumné agentury Ipsos, podle kterých až tři čtvrtiny české populace (73 %) jasně vnímají nerovnost mezi muži a ženami. Ačkoli zaměstnavatelů přátelských rodině díky osvětovým kampaním a aktivitám pozvolna přibývá, stále je co dohánět co do celoevropského průměru (20 %), například ilustrovaného na počtu poskytovaných flexibilních úvazků (6 %), kde Česká republika stále značně pokulhává.

V rámci projektu, který byl spuštěn před 2 lety, Společnost přátelská rodině ocenila Síť MC 57 organizací na krajské a 16 na celorepublikové úrovni, mezi nimi například společnosti jako Česká spořitelna, ČSOB, Linet, UNILEVER ČR, T-Mobile ČR, Siemens či Zentiva Group.

Cíl soutěže

Prostřednictvím soutěže chtějí organizátoři vyhledat a ocenit zaměstnavatele za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a mimořádně citlivý přístup k rovným příležitostem. Takových zaměstnavatelů přibývá, ale často se o nich neví. Touto kampaní se zviditelní, dostane se jim povzbuzení a zároveň mohou inspirovat další firmy v tom, co všechno je možné dělat ke zlepšování podmínek života českých rodin.

Letošní ročník soutěže

  • Zájemci z řad soukromých společností, státních institucí či neziskového sektoru se ještě mohou hlásit do 31. května 2015.
  • Letošní ročník kampaně je vyhlášen v rámci projektu Rovné příležitosti v zaměstnání i rodině.
  • V rámci projektu Společnost přátelská rodině vychází bulletin Půl na půlAktuální číslo se věnuje výsledkům soutěže za rok 2014.
Ocenění za rok 2014
Ocenění v soutěži Společnost přátelská rodině za rok 2014

Síť mateřských center o.s.

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více informací najdete na webu materska-centra.cz.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.