Čtete Kulturní noviny?

Sdílet
Čas čtení: 3 minuty

Kulturní noviny vznikly jako družstevní projekt v roce 2009.  Své čtenáře informují o novinkách z domova, ze zahraničí, dále glosují politické a společenské dění, představují nám zajímavé osobnosti vědy, kultury a také neotřelá literární díla. Od června 2011 do června 2012 měly tištěnou podobu jako čtrnáctideník. Od července 2012 jsou dostupné v internetové verzi jako týdeník.

Proč družstvo?

Kulturní noviny, potažmo tento družstevní projekt, si klade za cíl vydávat periodikum, týdeník, se zaměřením na kulturu, politiku a společenská témata, nezávislý na moci a komerčních trendech. Toto družstvo chce být současně prostorem pro spolupráci mezi médii a partnerem jednotlivců a institucí.


Zakladatel českého lidového peněžnictví vyjádřil snad nejlépe princip, na němž stojí družstevnictví od svých počátků v první polovině 19. století. Vydavatelské družstvo, jež je cílem naší iniciativy, posouvá cíl svého snažení z běžných oblastí družstevních aktivit (řemesla, zemědělství, alternativní bankovnictví aj.), do prostoru mediálního. V současnosti neexistuje v České republice vzor, na nějž by šlo navázat, avšak v Německu funguje od roku 1978 deník die tageszeitung (taz), který je velkou inspirací. Je dokladem toho, že i ve finančně náročném mediálním světě je možno zřídit kvalitně vedené a respektované médium, které nevzniká z vůle bohatého podnikatele či korporace, nýbrž z potřeby určitého prostředí, jež má jednotnou ideu a každý jeho jednotlivý příslušník je ochoten svým dílem k realizaci této ideje přispět. Důležitým momentem je demokratický mechanismus, jímž se tak děje – „jeden člen, jeden hlas“ bez ohledu na výši členského podílu. To je podstatný rozdíl od jiných podnikatelských subjektů, v nichž je rozhodování i směřování založeno na výši majetkové účasti.


 Co jednomu nemožno, všem dohromady snadno.

(František Cyril Kampelík, 1861)

Lidé v Kulturních novinách

V roce 2009 stálo u zrodu Kulturních novin 19 členů družstva, kteří zvolili představenstvo ve složení: Jiří Plocek, Miroslav Švejda, Veronika Dopitová, Petr Kovář, Martina Schneiderová. Do kontrolní komise byli zvoleni Jaromír Kratochvíl, Jan Šabata, Iveta Šedová. 14. října 2009 byl na schůzce představenstva zvolen předsedou družstva Jiří Plocek a místopředsedou Miroslav Švejda.

Jak se stát členem družstva či předplatitelem Kulturních novin

Členství vzniká podáním vyplněné přihlášky do družstva (poštou), schválením představenstvem družstva a zaplacením členského vkladu. Členský vklad může být případně rozložen na více splátek a činí 5 000 Kč.  Výše vkladu se neodráží v podílu na případném zisku, protože ten je určen primárně pro rozvoj mediálního projektu, ale může se odrazit v rozsahu a ceně poskytovaných služeb či jiných výhod.

Pro více informací a přihlášku si pište na: info@kulturni-noviny.cz – předmět zprávy „DRUŽSTVO“.

Co získám:

  • stanu se aktivní podporou pro konstituování občanského vydavatelského subjektu
  • mohu vyjádřit svůj názor a připomínky ke směřování mediálního projektu, které musejí být projednány představenstvem
  • po dohodě s redakcí získám prostor pro anoncování či informování o aktivitách, jež považuji za důležité pro rozvoj občanské společnosti a kulturní sféry
ggasses-219734_640
License: CC0 Public Domain

Předplatné  je chápáno jako dobrovolná čtenářská podpora vydávání Kulturních novin. Bez ní Kulturní noviny nemohou existovat. Aktuální informace o předplatném a pokyny k platbě najdete v sekci Předplatné.

Kdo přispívá?

Kromě nejužšího autorského okruhu ještě několik desítek autorů.

Proč číst Kulturní noviny?

Pravidelným čtením Kulturních novin každý získá:

  • alternativní a kritický pohled na dění v politice a společnosti
  • pozvánky  na výstavy, přednášky, čtení, koncerty, divadlo
  • přečte si různé fejetony, zamyšlení, glosy, recenze (nových knih)
  • začte se do ukázek z knih, novin, časopisů z let dávno minulých, která neztratila na zajímavosti či aktuálnosti
  • účast na rozvoji občanské společnosti a možnost případně komunikovat s lidmi, kterým není jedno, kam se společnost vyvíjí

V každém případě jde Kulturním novinám o dobré a zajímavé čtení, literárně kvalitní a inspirativní. Nechte se tedy inspirovat a čtěte!

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.