Vzdělávací kurzy pro hendikepované zaměstnance pokračují

Sdílet
Čas čtení: < 1 minuty

Fond dalšího vzdělávání (FDV) prostřednictvím projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ umožnuje podnikatelským subjektům získat zpět prostředky, které vynaloží na vzdělávací a dovednostní kurzy pro své zaměstnance nejen z řad osob se zdravotním postižením (OZP), ale také se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Závazný příslib proplacení kurzů dostanou zaměstnavatelé předem. To jsou další informace k projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, které realizuje FDV.

Cíl projektu

Zlepšit postavení osob se zdravotním postižením a osob se zdravotním znevýhodněním na trhu práce je hlavní cílem projektu Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Smyslem tohoto hrazeného vzdělávání je úspěšné udržení OZP/OZZ na trhu práce díky zvýšení jejich profesních znalostí a kompetencí. „Není žádným tajemstvím, že osoby s handicapem hůře shánějí práci než ostatní, a když už ji mají, bývají navíc často první na řadě, když zaměstnavatel přistoupí k propouštění. Vzdělávání je tedy pro jejich budoucnost zcela klíčové,“ zdůvodňuje zaměření projektu Miroslav Procházka, který je pověřen řízením FDV.

Projekt je koncipovaný tak, aby znamenal přínos pro osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním i pro jejich zaměstnavatele, a to nejen finančně. Po dohodě s handicapovaným zaměstnancem totiž zaměstnavatelé sami stanoví obsah kurzů na danou pozici tak, aby byl co nejvíce přínosný pro jejich firmu. Nejčastěji je zatím využíváno profesního vzdělávání v těchto oblastech:

  • svařování,
  • řízení a obsluha vysokozdvižných vozíků,
  • software,
  • psychologie prodeje,
  • rozvoj prodejních a komunikačních dovedností.

Absolventi kurzů

Vzdělávací kurzy absolvovalo již na 250 zaměstnanců, přičemž zhruba stejný počet již zaměstnavatelé dále zaregistrovali. Vítaní jsou však ještě další zájemci z podnikatelské sféry, kteří mají zájem své zaměstnance s handicapem do projektu zapojit. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Více informací si můžete přečíst na webu Deníku neziskovky  nebo stránkách projektu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.