Institut pro památky a kulturu: Informační památkový servis a péče o kulturní dědictví

Sdílet
Čas čtení: 4 minuty

Institut pro památky a kulturu o.p.s. je nezisková organizace, která provozuje portál PROPAMÁTKY, pořádá konference, poskytuje každodenní informační servis, nabízí poradenství při financování projektů v oblasti obnovy památek a představuje zajímavá místa v rámci putovní výstavy. Institut pro památky a kulturu je sociální podnik a zaměstnává hendikepované lidi, zachovává k nim individuální přístup a respektuje jejich potřeby. Seznamte se s …

Jmenuji se Aleš Kozák a v roce 2007 jsem založil neziskovou organizaci Institut pro památky a kulturu, o.p.s., jejímž posláním je pomáhat šířit osvětu a příklady dobré praxe v péči o kulturní dědictví.

Motto:

„Přeji si, aby projekty, které připravujeme, pomáhaly obnovovat kromě památek
především vztah lidí k nim.“

Čím se zabýváte? Co děláte?

Hlavním impulsem pro založení Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., byla snaha začít propojovat a informovat organizace, firmy i jednotlivce, kteří aktivně pečují nebo chtějí pečovat o kulturní dědictví u nás. Institut je nezisková organizace, která provozuje oborový internetový portál, pořádá konference, nabízí poradenství při financování projektů v oblasti obnovy památek a představuje zajímavá místa v rámci putovní výstavy.

Kolik lidí tvoří váš pracovní tým?

tym_ipk_1_barva
Náš tým, foto: Tom Droppa

V současné chvíli pracuje v Institutu 8 lidí, kteří pomáhají skrze zmiňované projekty naplňovat poslání organizace. Polovinu tvoří redaktoři internetového portálu a časopisu PROPAMÁTKY, zaměstnáváme také jazykovou redaktorku, kolegyni pečující o dárce a účetní. Dále spolupracujeme ještě se třemi stálými externími spolupracovníky. Institut je také sociální podnik a zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Prvotním důvodem pro zaměstnání lidí s hendikepem byl projekt realizovaný s podporou Evropské unie zaměřený právě na rozvoj sociálního podnikání. Uvědomil jsem si, že odbornou redakční práci mohou za určitých podmínek vykonávat lidé s jistým zdravotním omezením. A tuto myšlenku se snažíme naplňovat dodnes.

Kdo podporuje obnovu historických památek? Jak moc těžké je v dnešní době shánět peníze právě na tuto věc?

V první řadě to jsou vlastníci památek nebo jiných historických staveb, často jsou ovšem náklady vyšší a je potřeba hledat další zdroje. Důležitou roli hraje stát, dále pak samospráva, tedy kraje a obce. Ti všichni v různých formách více či méně podporují snahu vlastníků pečovat o kulturní dědictví. Významnou roli dosud hrála Evropská unie, ale právě v této oblasti v současné chvíli nejsou nejlepší vyhlídky a je vysoce pravděpodobné, že na řadu objektů již nebude možno tyto prostředky čerpat. Další možností jsou tzv. Norské fondy, ale i jejich zdroje jsou omezené a mohou pomoci financovat pouze zlomek potřebných prací. Existuje také řada soukromých nadací, které podporují majitele nebo správce památek při jejich snaze pečovat o svěřený majetek. A jak některých ze zavedených zdrojů ubývá, je potřeba hledat i další možnosti financování, např. veřejné sbírky, rozvoj dárcovství, adopce památek nebo jejich částí, jiné zahraniční fondy apod.

Jak může podpořit památky každý z nás?

Každý vychází z nějakého prostředí a má své kořeny, popř. vztah k místům, které má rád. Každý se pak může rozhodnout pomoci v rámci svých možností při obnově památek ve svém okolí, a to jak finančně, tak i věcně. Po celém území České republiky navíc existují stovky neziskových organizací, které s nadšením a láskou pečují o konkrétní stavbu nebo soubor památek. A pokud zrovna člověk nechce nebo zkrátka nemůže sám opravovat nějakou památku, můžete právě tyto organizace podporovat, a to nejrůznější formou. Stačí se tedy podívat kolem sebe a chtít. Pomoci může opravdu každý. Přehled neziskových organizací je k dispozici v Katalogu služeb.

Vydáváte nějaká periodika – jaká?

Čtvrtým rokem vydáváme časopis PROPAMÁTKY, který je zdarma k dispozici on-line na stránkách stejnojmenného portálu. V tištěné verzi je k dispozici účastníkům konferencí a zasíláme ho také našim dárcům. V minulém roce jsme začali vydávat sborníky z konferencí, které pořádáme.

Spolupracujete se zahraničními organizacemi s podobným zaměřením?

V současné chvíli naše aktivity do zahraničí nesměřujeme, v České republice totiž stále máme hodně práce, ale do budoucna to nevylučuji 🙂

Jak funguje portál www.propamatky.info ? Pro koho je určen, co se tam dozvíme apod.?

Portál PROPAMÁTKY sdružuje informace o obnově, využívání a financování historických budov, a to i s možností jejich porovnání.

Budujeme první oborový Katalog služeb, který usnadňuje hledání restaurátorů, architektů, soudních znalců, odborných firem a neziskových organizací se zkušenostmi při obnově památek. Katalog obsahuje podrobné možnosti filtrování – zájemce si tak může vyhledat třeba restaurátora z Brna, který má povolení Ministerstva kultury restaurovat kámen, nebo tesaře se zkušenostmi v oblasti historických konstrukcí na jihu Čech. Druhou důležitou součástí portálu je oblast Financování, které se dlouhodobě a pečlivě věnujeme. Zájemcům je zdarma k dispozici denně aktualizovaný přehled dotací na obnovu památek z celé České republiky, stejně jako seznam aktuálně vyhlášených veřejných sbírek týkajících se kulturního dědictví. V neposlední řadě je potřeba zmínit Zpravodajství, které představuje aktuální dění v oboru památkové péče, a to jak formou zpráv, tak i rozhovorů. Čtenářky a čtenáři tak mohou sbírat nejrůznější typy a inspirace.

Všem zájemcům zasíláme každou středu e-mailový zpravodaj, jeho registrace je zdarma na stránkách portálu.

Co byste si přáli?

V nedávné době jsme založili klub přátel, který se příznačně jmenuje Klub PROPAMÁTKY. Ten sdružuje jednotlivce, neziskové organizace a také firmy, kteří vidí naši každodenní redakční práci jako přínosnou a rozhodli se proto činnost Institutu pro památky a kulturu podpořit dobrovolným darem. Mým velikým přáním je, aby tato nová platforma sdružovala všechny, kterým je naše práce užitečná.

Co považujete zatím za největší úspěch?

Za úspěch považuji to, že jsme se po ukončení čerpání evropské dotace v roce 2011 dokázali stabilizovat, pracujeme v týmu pracovitých, poctivých i nadšených lidí a postupně se nám daří získávat zdroje pro rozvoj celé organizace s pomocí firem a právě i díky dárcům. Těch máme v současné chvíli téměř 150. Všem bych za jejich důvěru chtěl na tomto místě velice poděkovat.

Každá historická památka má v sobě něco nezapomenutelného, co vás na první dojem zcela uchvátí a navždy ji máte uloženou ve svém nitru. – Můžete nám říct, kterou památku máte takto ukrytu ve své duši a proč?

Je to jisté souznění a pocit na místě samém, který se těžko popisuje. Pokaždé to navíc může být něco jiného, někdy zapomenutá krása neobjeveného místa, jindy zase symbióza starého prostředí s novým. Takových míst mám více, aktuálně si vzpomínám na knihovnu v Soběslavi, která je vestavěná do prostředí tamějšího hradu, zaujala mě citlivě opravená galerie Sladovna v Žatci nebo fara v Těchonicích. Krásná místa a také krásní lidé, kteří se o ně starají.

Mohou se čtenářky a čtenáři nějak zapojit?

Ano, mohou nám věnovat jednu minutu a podpořit naši organizaci třeba jen malým darem. Odměnou jim pak budou výhody Klubu PROPAMÁTKY, jako např. časopis po celý rok zdarma, sborníky, pozvánky, zvýhodněné vstupné na vybrané památky a také účast na společenských akcích naší organizace. Všichni naši dárci mohou navíc po předchozí domluvě přijít do naší redakce na dobrou kávu nebo čaj!

Kontakt

 

Jeden myslel na “Institut pro památky a kulturu: Informační památkový servis a péče o kulturní dědictví

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.