Cena pro terénní pracovníky – ČASovaná bota 2014

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

V Praze se na konci března udělovaly ceny za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv. ČASovaná bota 2014. Terénní služba organizace Ratolest Brno – Nízkoprahový klub Pavlač – získal hlavní cenu v kategorii Skokan roku. Dále se v tomto oboru udělují ceny Osobnost roku a Tým roku.

ČASovaná bota

ČASovaná bota se uděluje od roku 2006 je vyjádřením uznání lidem, kteří obětavě a za málo peněz pracují v první linii. Jde o ocenění za dobrou práci a dosažených výsledků v oblasti nízkoprahových sociálních služeb. Cenu vyhlašuje a uděluje Česká asociace streetwork, o.s. Exkluzivním partnerem ceny pro Tým roku je letos společnost Bohemia Energy, která je zároveň hlavním partnerem portálu jdidoklubu.cz.

Kategorie Skokan roku

Kategorii Skokan roku pro pracovníka nebo zařízení, který/é působí v oboru méně než dva roky, ovládl letos Nízkoprahový klub Pavlač – terénní služba organizace Ratolest Brno.

Cenu si NK Pavlač zasloužil zejména za významný počin z předešlého roku 2014, kterým bylo udržení služby i po přechodu na terénní formu. NK Pavlač přišel na 14 měsíců o prostory, ve kterých poskytoval sociální služby a ze dne na den se transformoval na novou formu práce. Pracovníci nechtěli přijít o klienty, kteří službu znali, a probíhala s nimi aktivní spolupráce, zároveň bylo potřeba převést všechny služby a aktivity na jinou formu práce – terénní, což se podařilo. Díky těmto zkušenostem se pracovníci navíc dostali i do míst, kde to dříve nebylo možné – na brněnské ubytovny.

Zde se setkávali pracovníci s rodinami a dětmi, které žily v nevyhovujících podmínkách a neměli možnost využívat sociální služby pro děti a mládež, nebo navštěvovat předškolní přípravu. Pracovníci začali nabízet sociální služby nízkoprahového zařízení, které je v okolí jedinou podobnou institucí s terénní formou zaměřenou na klienty ve věku již od 6 let. Mezi nejvyužívanější činnosti patří:

  • poradenství týkající se školy, zdraví, partnerských vztahů,
  • doučování,
  • předškolní aktivity,
  • kontaktní práce,
  • zvyšování kompetencí klientů, kteří zde žijí.

Díky těmto zjištěním a zkušenostem se podařilo NK Pavlač získat potřebné prostředky i z tzv. Norských fondů, díky kterým je možné zabezpečit terénní sociální práci sociálních pracovníků na ubytovnách. Projekty jsou zaměřeny zejména na děti a matky, žijící na ubytovnách, podporu vzdělávání a informování o právech klientů. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Hlasování

O nominacích pro ČASovanou botu 2014, rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří vybírali z celkem 45 došlých návrhů pro 22 osobností, 14 zařízení a 5 skokanů roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.