Nadační fond proti korupci: Odvážných lidí je málo

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Nadační fond proti korupci (NFPK) podporuje všechny, kteří se odmítají smířit s korupcí v našem státě. Chce dosáhnout toho, aby společnost začala vnímat, že korupce je zločin a že nad lidmi, kteří se korupce dopouštějí, není možné přivírat oči a dělat, že se nic neděje. NFPK přijímá podněty a podezření na korupční jednání, snaží se o zlepšení právního prostředí v ČR, hlavně o transparentnost, a upozorňuje na příklady oznamovatelů korupce, kteří se nebáli a upozornili na korupční jednání nehledě na následky. V rozhovoru s ředitelem NFPK se dočtete, jak můžete oznámit korupční jednání, jestli jsou Češi odvážní a kdo podporuje NFPK v jeho činnosti. Seznamte se s …

Petr Soukenka
Petr Soukenka, autor: NFPK

Jmenuji se Petr Soukenka a od vzniku NFPK se podílím na jeho činnosti. Po vzniku fondu jsem měl za úkol vybudovat analytické pracoviště a byl jsem odpovědný za analytické výstupy NFPK. V roce 2012 jsem byl Správní radou NFPK jmenován do pozice ředitele fondu. Dříve jsem pracoval jako bezpečnostní ředitel ve VZP ČR a také jsem pracoval 11 let v ozbrojených složkách ČR.

Kdo dal podnět k založení Nadačního fondu proti korupci? Co ho k tomu přimělo?

Otcem myšlenky Fondu je Karel Janeček, kterého svého času vytočila opoziční smlouva ODS a ČSSD na pražské radnici. Spolu se Stanislavem Bernardem a Janem Krausem pak krátce na to založili, po úvodních peripetiích, Nadační fond proti korupci. Jako další spolupracovníky si do správní rady vybrali Karla Randáka, bývalého šéfa rozvědky, a ekonoma Tomáše Sedláčka. Toho posléze nahradil Radim Jančura.

Jaké cíle si klade NFPK?

Bylo by fajn tu napsat, že naším cílem je vymýcení korupce, ale vraťme se na zem, to není možné. Snažíme se ji tedy alespoň snížit. Také se snažíme působit i na naší omladinu, aby si uvědomila, že pokud bude korupci přehlížet a ignorovat, tak se tu nic nezmění. Nutno podotknout, že fond chápe pojem korupce šířeji, tzn., že pod tímto pojmem se také skrývá „rozkrádání“ veřejných prostředků.

S jakými formami korupce se setkáváte?

Dá se říct, že prakticky se všemi. Obrací se na nás jak vysoce postavení úředníci, kteří se nachomýtnou k údajnému korupčnímu jednání (ne vždy jde fakticky o korupci), stejně tak i řadoví občané, kteří se rovněž stali svědky nezákonného jednání. Významnou část podnětů tvoří informace, které se dotýkají zejména nehospodárného nebo neúčelného nakládání s veřejnými prostředky. Český trestní zákoník nezná pojem korupce, ale obecně se pod tento pojem zahrnují trestné činy přijetí úplatku, podplácení, nebo nepřímé úplatkářství, ale také trestné činy hospodářského charakteru.

Na vašem webu lze oznámit korupční jednání – popište, jak web funguje, co a kde se musí vyplnit, co se děje po oznámení atd.

Na našem webu máme jednoduchý „formulář“, který je možné vyplnit anonymně a popsat nám zde korupční jednání. Je jasné, že se spousta lidí bojí o svou bezpečnost, proto po nich nechceme hned napoprvé, aby nám sdělili vše dopodrobna, ale napsali nám alespoň kostru příběhu. Následně si s nimi, po vyhodnocení tohoto prvotního podnětu, domluvíme schůzku a pak postupujeme dál případ od případu. Někdy jsou informace tak závažné, že jim zprostředkujeme kontakt s orgány činnými v trestním řízení, jindy zase jen jednoduchou radu, jak dále postupovat. Nutno říci, že úplně první krokem, který realizujeme při podání nějaké podnětu je, zda jsou tyto informace nebo podnět v souladu s naší zakládající listinou a statutem. V případě, že obsah podnětu je mimo statut fondu, musíme oznamovatele odmítnout a dále se podnětem nezabýváme.

NFPK-oznámení korupce
autor: NFPK

Jací lidé se na vás obracejí s podezřením na korupční jednání?

Odpověď na tuto otázku se nedá nijak paušalizovat. Řekl bych, že se jedná o pestrou směs. Od vrcholných úředníků, až po občany, které štve jednání třeba na jejich radnici.

Publikujete?

Náš Fond se snaží publikovat hlavně informace o našich kauzách, pak také o našich dalších činnostech, a to na poli legislativy a vzdělávání. Pravidelně na našem webu publikujeme pondělní glosy, jejichž autory jsou lidé spjatí s NFPK (členové správní a dozorčí rady, kolegové ze spolupracujících neziskovek nebo donátoři).

Také jsme publikovali dvě souhrnné zprávy, přičemž jedna z nich vyšla i v knižní podobě (publikace byla distribuována zdarma na vyžádání).

Kolik lidí pracuje pod hlavičkou NFPK?

Ač si spousta lidí myslí, že jsme co do velikosti téměř jak státní úřad, tak máme jen pět zaměstnanců + jednoho spolupracovníka na částečný úvazek. Nesmím zapomenout na externí spolupracovníky, kteří pro nás pracují pro bono nebo za výraznou slevu, jedná se zejména o právníky.

Jaké kauzy aktuálně řešíte?

Kauz máme rozjetých poměrně dost. Nejznámější je asi tisk papírových jízdenek pro pražský Dopravní podnik, dále pak kauza pronájmu konsignačních skladů Nemocnice Na Homolce – z této kauzy určitě čtenáři budou znát literární talent jejího bývalého ředitele Vladimíra Dbalého. Pak tu máme i informační systémy na MPSV. Kauz je mnohem více, ale není možné se tu o všech zmiňovat. Spousta z nich je velmi složitá, ale pokud je zájem, tak jsou tyto informace k dispozici na našem webu. Jsou ovšem informace, které dostupné nejsou, neboť jsou v šetření orgánů činných v trestním řízení.

Dá se spočítat, do kolika kauz se od svého založení už NFPK zapojil?

Přesné číslo nelze uvést, neboť bychom si museli nejprve definovat pojem „zapojil“. Ale za dobu existence fondu jsme nějakým způsobem zpracovali kolem 20-30 kauz.

Udělujete „Cenu za odvahu“ – jak často, komu, za co? Kolik lidí už bylo oceněno?

Cenu za odvahu NFPK udělujeme u příležitosti Mezinárodního dne boje proti korupci, který připadá na 9. prosince. Cena je určena občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky. Do dnešního dne bylo oceněno deset lidí a pevně doufám, že se tato rodina bude stále rozrůstat.

NFPK-cena za dovahu
autor: NFPK

Kdo vás podporuje?

Jsme rádi, že nás už od samotného počátku Fondu podporuje spousta lidí i firem a neustále nám jich přibývá. Podpora NFPK není, vzhledem k našemu zaměření, pro naše donátory úplně jednoduchá. Nejednou se stalo, že po zveřejnění určité kauzy byli zástupci našich donátorů předvoláni k podání vysvětlení na policii a byla proti nim vedena dehonestační kampaň. Proto si všech našich donátorů, ať malých či velkých, velmi vážíme a rád bych jim všem i touto cestou poděkoval za podporu NFPK. Velmi významnou skutečností je fakt, že jsme doposud nečerpali jedinou korunu z kapes daňového poplatníka. Také jsme nečerpali žádné peníze z fondů EU. Všechny naše aktivity jsou hrazeny z peněz fyzických osob a nestátních právnických osob.

Myslíte se, že mají Češi odvahu?

Myslím, že ne, stačí se podívat na seznam oceněných lidí. Dovolím si vyjádřit názor, že z desetimilionového národa je to strašně málo. Uvědomění si vlastní občanské odpovědnosti je výzva pro nás všechny.

Co byste si přáli?

Aby se nekradlo, aby bylo méně psychopatů, aby stát fungoval efektivně a spravedlivě.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.