Ratolest Brno podporuje firemní dobrovolnictví

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Neziskovka Ratolest Brno poskytuje širokou škálu sociálních služeb dětem a mládeži, kteří mají jedno společné – na své životní cestě se potýkají s komplikovanými životními situacemi. V projektu Spouštíme lavinu dobrovolnictví, jehož cílem je vytvořit program firemního dobrovolnictví lokalizovaný na město Brno a jeho okolí, chce zaplnit mezeru na trhu a aktivně oslovovat firmy, NNO i veřejnost. Chce jim nabídnout infomace o benefitech dobrovolnictví a společensky odpovědného chování.

Cíl projektu

  • oslovit 200 firem na území města Brna a jeho okolí s informacemi o možnostech zapojení do projektu a obecně o společenské odpovědnosti a firemním dobrovolnictví
  • oslovit 50 neziskových organizací na území města Brna a v okolí s informacemi o možnostech rozvoje plynoucích ze zapojení do dobrovolnického programu
  • vytvořit prostředek pro snadnou koordinaci nabídky ze strany firem a požadavků ze strany NNO; ze zapojených dobrovolníků chceme alespoň 10 % rekrutovat pro dobrovolnictví dlouhodobé; všechny uvedené cíle podpoříme osvětovou kampaní směřovanou na veřejnost a zároveň tím chceme zvýšit povědomí o dobrovolnictví a společenské odpovědnosti firem

Z oslovených subjektů chceme alespoň 20 firem a 20 NNO přesvědčit k zapojení do dobrovolnického programu a skrze tuto spolupráci zprostředkovávat setkávání zástupců komerčního a neziskového sektoru. Každé zapojené firmě chceme pomoci vytvořit takovou strategii firemního dobrovolnictví, která bude korespondovat s její filozofií, marketingovým plánem a bude zároveň odrážet reálné potřeby neziskového sektoru.

Doba trvání projektu: 1. 8. 2014 – 30. 4. 2016

Příklad z praxe

Firma JOBS.EU (Brno–Štýřice) se rozhodla vypomoci na plese sdružení Veleta v prostorách ZŠ Chalabalova. Možné obavy z toho, jak takové dobrovolnictví vypadá, byly zaměstnankyním firmy rychle vyvráceny. Díky skvělé atmosféře bylo dobrovolnictví příjemné a obohacující pro obě strany.

Ples sdružení Veleta v prostorách ZŠ Chalabalova, únor 2015
Ples sdružení Veleta v prostorách ZŠ Chalabalova, únor 2015

Význam projektu

Pro organizace, poskytující sociální služby, to znamená výměnu pracovních zkušeností, profesionalizaci služeb, případně vzdělávání klientů a krátkodobě větší pracovní sílu. Pro firmy se nabízí možnost spolupodílet se na životě ve svém okolí, pomáhat řešit a reagovat na aktuální situaci. Firmy svým zaměstnancům takto umožňují nové zkušenosti, ke kterým by se možná jinak nedostali a zároveň tím u nich posilují loajalitu ke své firmě.

Firemní dobrovolnictví se tak stává dalším benefitem, který mohou firmy svým zaměstnancům nabídnout.

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a  Fondem pro  nestátní neziskové organizace.

Více informací o projektu získáte na webu Ratolest Brno nebo na e-mailu veronika.krizkova@ratolest.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.