Bylo vyhlášeno 2. kolo žádostí o granty z Norských fondů

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Nadace Open Society Fund Praha vyhlásila druhé kolo žádostí o granty z Norských fondů v programu Dejme (že)nám šanci. Žádat o peníze mohou obce, kraje, firmy, univerzity, nevládní a další organizace na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a na snižování domácího násilí. Celkem bude rozděleno 21,5 milionů korun.

O grantu

  • v druhém a zároveň posledním plánovaném grantovém kole půjde na podporu rovných příležitostí žen a mužů téměř 10 milionů korun a na snižování domácího násilí zhruba 12 milionů korun,
  • výše grantů bude 132 500 až 6 624 970 korun,
  • projekty mohou trvat 6 až 12 měsíců,
  • žádat lze například na projekty, které rozšíří rovné pracovní podmínky pro ženy a muže, podpoří změnu postojů zaměstnavatelů k různým typům pracovních úvazků, zlepší dostupnost služeb péče o předškolní děti, nebo povedou k většímu zohlednění rovnosti žen a mužů ve veřejné správě. Cílem je také rozvoj služeb pro oběti domácího násilí a práce s násilnými osobami.

„Rádi bychom, aby projekty začaly v květnu příštího roku. Skončit musí do 30. dubna 2016,“ dodala Hořavová. Tyto tzv. malé granty jsou šancí pro regiony. „Je to příležitost pro menší, ale praktické projekty, a proto doufáme, že bude předložen dostatek mimopražských regionálních projektů. Uvítáme, pokud se přihlásí žadatelé ze všech krajů,“ potvrdila Hořavová.

Své žádosti posílejte do 14. ledna 2015.

Stále otevřená je možnost spolupráce s norskými experty, a to jak v rámci právě otevřené výzvy, tak díky bilaterálnímu fondu. Z něj mohou příjemci grantů průběžně až do konce roku 2015 čerpat peníze speciálně na spolupráci s Norskem. Norské fondy může Česko čerpat díky vstupu do Evropské unie, a to opakovaně. Na problematiku rovných příležitostí a domácího násilí jdou ale poprvé v tomto období.

Program Dejme (že)nám šanci

Program Dejme (že)nám šanci spravuje Nadace Open Society Fund Praha, která patří mezi 5 největších nadací v České republice a má více než dvacet let zkušeností. Jejím posláním je rozvíjet v Česku principy otevřené společnosti a demokracie. Mimo rovných příležitostí žen a mužů se věnuje také rozvoji právního státu, vzdělávání a dalším důležitým problémům České republiky.

Více informací o programu Dejme (že)nám šanci a Norských fondech najdete na následujících stránkách.

O vyhlášení 1. grantové výzvy z programu Dejme (že)nám šanci si můžete přečíst na stránkách Deníku neziskovky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.