Osvěta v oblasti sluchového postižení je velmi důležitá, říká ředitelka Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) nabízí a poskytuje sociální služby pro neslyšící a nedoslýchavé, pravidelně vydává časopis pro sluchově postižené GONG, je poskytovatelem tlumočnických služeb, zabývá se problematikou titulků pro neslyšící v televizi, připomínkuje vyhlášky a zákony a pořádá kulturně-osvětové akce. O dalších aktivitách si přečtěte v následujícím rozhovoru. Seznamte se s…

Jmenuji se Monika Jindrová a v Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel pracuji na pozici výkonné ředitelky.

Představte organizaci ASNEP, jaké má poslání a cíle?

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) byla založena v roce 1992. Jedná se o zastřešující organizaci, která sdružuje 17 členských organizací, pracujících ve prospěch osob se sluchovým postižením. Jsme poskytovateli sociálních služeb. V rámci ASNEP pracují čtyři specializované odborné komise.

 • KST– Komise pro skryté titulky, která řeší otázky spojené se skrytými titulky, připomínkuje a zpracovává návrhy a změny zákonů týkajících se bariér, dopravy apod. Její předsedkyně soustavně sleduje kvalitu skrytých titulků, jejich množství, plnění zákonné normy atd. Při nedostatcích okamžitě apeluje na TV stanice a je v pravidelném kontaktu s Radou televizního vysílání.

 • EKOTN – Expertní komise pro řešení otázek tlumočení pro neslyšící, vytváří potřebné dokumenty pro tlumočníky a pro chod tlumočnických služeb v organizaci ASNEP. Současně se podílí na spolupráci s Českou televizí, konkrétně na programu Zprávy v českém znakovém jazyce.

 • LK – Legislativní komise, řeší legislativní zázemí osob se sluchovým postižením. Aktivně připomínkuje vyhlášky a zákony, jedná se zástupci státní správy (poslanci, senátory).

 • EKOV – Expertní komise pro otázky vzdělávání se zabývá dodržováním české a mezinárodní legislativy vztahující se ke vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením.

titulka_Gong_10-12_2014
Titulní strana časopisu Gong

Jediní v České republice vydáváme časopis pro osoby se sluchovým postižením s názvem GONG. Časopis GONG vychází od roku 1972 – přečíst si ho můžete zde. Pravidelně se zabývá otázkami spojenými se sluchovým postižením, kterým se ostatní média věnují jen okrajově. Plní tím osvětovou a informativní funkci směrem ke slyšící veřejnosti.

Pro sluchově postižené čtenáře má GONG určitou rehabilitační funkci:

 • napomáhá ke zdokonalování českého jazyka, který je pro skupinu neslyšících cizím jazykem (poznámka: neslyšící mají svůj jazyk, kterým je český znakový jazyk a vyučuje se na školách pro sluchově postižené a neslyšící děti a mládež),
 • napomáhá odbornou radou od příslušných specialistů (lékařů, psychologů, zástupců státní správy a dalších subjektů poskytujících například on-line tlumočení, přepis, telefonování apod.),
 • dává neslyšícím a těžce sluchově postiženým lidem prostor pro publikování článků a jejich zkušeností,
 • zprostředkovává odborné dotazy a odpovědi,
 • zprostředkovává poznatky současné medicíny týkající se sluchového postižení,
 • informuje o nových kompenzačních pomůckách usnadňujících život lidem se sluchovým handicapem,
 • nabízí setkání s úspěšnými lidmi se sluchovým postižením, se kterými se mohou ztotožnit, inspirovat se a poučit.

V tuto chvíli vychází jako čtvrtletník, je celobarevný na kvalitním papíře. Naším cílem je vydávat častěji, alespoň 6x ročně. Vše je závislé na dostupných finančních prostředcích.

Jako jediní v České republice jsme založili a vedeme Klub šelestářů. Šelest neboli tinnitus je pískání, hučení, dunění, zvonění, tepání, klapání v uchu či v hlavě. Příčiny jsou nejrůznější, léčba rovněž. Hodně lidí se sluchovým postižením žije s tinnitem celý život, pro mnohé je tinnitus noční můrou, důvodem k sebevraždě. Tinnitus se dnes řadí mezi civilizační choroby a je jedním z nejčastějších symptomů, kvůli nimž lidé navštěvují ORL specialisty. S tinnitem si nevědí rady ani nejlepší světoví odborníci z oblasti ORL.

Jsme druhým největším poskytovatelem tlumočnických služeb pro neslyšící v celé ČR. Provozujeme Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící. Tlumočníky (různých komunikačních kódů) zajišťujeme v rámci celé ČR jako třeba neslyšícím maminkám při porodu, malým neslyšícím dětem u lékaře, neslyšícím při hledání zaměstnání, zprostředkováváme tlumočníky úřadům, zaměstnavatelům, soudům, lékařům apod. Více informací najdete přímo na stránkách Centra.

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

Jako jediní u nás se zabýváme problematikou skrytých titulků pro neslyšící na profesionální úrovni. Jsme oficiální partneři nejen pro veřejnoprávní Českou televizi, ale i pro ostatní poskytovatele televizního vysílání, pro Radu ČT, pro RRTV a pro Asociaci televizních organizací a Ministerstvo kultury. Monitorujeme kvantitu i kvalitu skrytých titulků a poskytujeme supervizi novým titulkářům. Členové naší Komise pro skryté titulky jsou autory publikace o problematice tvorby skrytých titulků; tato publikace je první a zatím jediná v České republice. Předsedkyně naší komise, Mgr. Věra Strnadová je aktivní členkou Expertní skupiny pro titulkování při Evropské federaci nedoslýchavých (EFHOH), je držitelkou Ceny Olgy Havlové a je veřejně známou osobou ve většinové slyšící společnosti.

V roce 2002 se nám podařilo prosadit pořad Zprávy ve znakové řeči do vysílání ČT2 a jejich novou verzi Zprávy v českém znakovém jazyce, které jsou vysílány od 1. 4. 2008, přičemž naše asociace proškolila neslyšící moderátory tohoto pořadu. Od září letošního roku  se nám podařilo prosadit Zprávy v českém znakovém jazyce každý den po dobu celého týdne na ČT2 ve večerním čase.

Připomínkujeme vyhlášky a zákony. Úspěchy: prosazení zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a novely tohoto zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých, prosazení povinnosti opatřovat skrytými titulky české filmy na DVD.

Realizujeme kulturně-osvětové akce – v letech 2006 a 2007 proběhly benefiční módní přehlídky FashionDeaf Show. Od roku 2011 realizujeme již tradiční oslavy Mezinárodního dne neslyšících. Rovněž realizujeme besedy, semináře, každoroční oslavy Mezinárodního dne neslyšících. Spolupodílíme se každoročně na zajištění MISS WORLD DEAF jak organizačně, tak tlumočením do českého i mezinárodního znakového jazyka i mediálně díky časopisu GONG.

Mezinárodní den neslyšících 2014
Mezinárodní den neslyšících 2014

Komu pomáháte, s kým spolupracujete?

Pomáháme lidem se sluchovým postižení, jejich rodičům a přátelům. Spolupracujeme s téměř všemi organizacemi, jejichž činnost je zaměřená na osoby se sluchovým postižením. Dále spolupracujeme se školami, univerzitami, veřejnou i státní správou, s ČT i Radou pro televizní vysílání.

Kdo pomáhá vám, kdo vás podporuje? Potřebujete pomoc dobrovolníků?

Pravidelně žádáme o dotace a granty. Sociální služby (tlumočení do českého znakového jazyka) jsou podporovány MPSV ČR, významné dotace čerpáme od Úřadu vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, podporuje nás např. ČSOB – Era.

Pomoc dobrovolníků vítáme. Nabízíme získání praxe v administrativě, ale také pomoc se zajištěním organizace např. oslav Mezinárodního dne neslyšících a dalších podobných akcí. Naši dopisovatelé do časopisu Gong přispívají také bez nároku na honorář. Uvítali bychom pomoc dobrovolníků s natáčením videí a správou webových stránek.

Pokud mají vaši čtenáři chuť zapojit se do činnosti naší Asociace, stačí napsat na e-mail reditelka.asnep@gmail.com a určitě se domluvíme:-)

Co považujete za největší úspěch, kterého jste zatím dosáhli? Na co jste pyšní?

Na tuto otázku se velice těžko odpovídá. Jsem na pozici výkonné ředitelky velice krátkou dobu, ale činnost ASNEP znám. Velice si cením práce odborných komisí a vydávání časopisu Gong. Vydávat tištěný časopis v této době není jednoduché. Považuji za důležité informovat o dostupných komunikačních prostředcích, jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka. Osvěta v oblasti sluchového postižení je velmi důležitá. Aktuální novinka v oblasti titulkování je prosazení titulkování pořadu SAMA DOMA. Tento pořad je již tlumočen do znakového jazyka a spolu s titulkováním je přístupný všem skupinám osob se sluchovým postižením. České televizi patří velký dík!

Čeho chcete dosáhnout – jaké máte cíle?

Rádi bychom rozšířili počty našich členů. Chceme vylepšit a rozšířit naše služby v rámci Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN). Naše aktivity vedou ke vzniku prováděcích vyhlášek k Zákonu č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a novely tohoto zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých. Dlohodobým cílem je návrat k vydávání časopisu Gong jako k měsíčníku.

Kdo je členem asociace ASNEP? Jak funguje vzájemná spolupráce?

Máme celkem 17 členů, jejich seznam najdete na stránkách organizace.

Máte zkušenosti s online fundraisingem?

Malé.

Jaký software využíváte, kdo, k čemu? Co vám v této oblasti chybí, co vyhovuje?

Jsme ve fázi výběru. Potřebujeme databázi a program na rozesílání hromadné korespondence. Dále zvažujeme jaký informační systém zvolit, jaký pro nás a naše členy bude nejefektivnější.

Jak vás může podpořit veřejnost, kdokoliv z nás?

Veřejnost nás může podpořit finančním i nefinančním darem, dobrovolnickou prací. Velkou podporou je objednání předplatného časopisu Gong.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.