Začala kampaň o boji proti obchodování s lidmi

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Při příležitosti Evropského dne boje proti obchodování s lidmi byla zahájena mezinárodní kampaň pro zvýšení informovanosti široké veřejnosti o této problematice a pro zvýšení informovanosti osob, které vyjíždějí do zahraničí za prací. Za celou akcí stojí nezisková organizace La Strada, která se věnuje tématu obchodování s lidmi a vykořisťování, na úrovni poskytování sociálních služeb, prevence, vzdělávání, advokačních a lobby aktivit. La strada je součástí mezinárodní organizace La Strada International.

První kampaň

První kampaň „Used in Europe“ koordinuje La Strada International sídlící v Amsterdamu a podílí se na ní dalších 28 nestátních neziskových organizací v Evropě. Kampaň, se snaží upozornit na konkrétní případy obchodování s lidmi či pracovního vykořisťování v jednotlivých evropských státech.

Na webových stránkách kampaně se můžete dočíst více o pracovním vykořisťování na chřestových polích v České republice či na ovocných farmách ve Švédsku, tak jako o zastřelení 28 sběračů jahod v Řecku, když se domáhali vyplacení své mzdy. K velkým případům trestného činu obchodování s lidmi či pracovního vykořisťování dochází mimo jiné také v evropských továrnách s oblečením či na stavbách. V roce 2012 odhadla Mezinárodní organizace práce, že nucená práce se přímo týká 880 000 pracovníků a pracovnic v EU. Dle posledních kvantifikovaných odhadů Mezinárodní organizace práce se nucená práce týká 21 milionů lidí, z toho u 4,5 milionu se jedná o sexuální vykořisťování. V péči organizace La Strada ČR bylo 59 klientů a klientek. K říjnu 2014 se již jednalo o 53 osob.

Kampaň je spolufinancována Programem pro prevenci kriminality a boj proti ní Evropské unie.

Druhá kampaň

Druhá kampaň „Cestujete za prací? Nenechte se napálit!“ je zaměřena na šíření informovanosti o SOS a informační lince organizace La Strada Česká republika, která je určena pro obchodované či vykořisťované osoby nebo osoby v situaci obchodování či vykořisťování blízké. Na linku je však možné se rovněž obrátit pro informace v případě, že vyjíždíte do zahraničí za prací a nechcete se stát obchodovanou či vykořisťovanou osobou. Na kampani se podílí, kromě organizace La Strada ČR, také La Strada Polsko a Mezinárodní organizace pro migraci v Bratislavě.

V České republice je kampaň zaměřena na tři regiony, a to Teplice, Ústí nad Labem a České Budějovice, kde budou umístěny plakáty s informacemi o lince organizace. Zároveň budou informace rozmístěny na linkách autobusů z České republiky do Velké Británie, kde bylo v roce 2013 identifikováno 32 obchodovaných osob české národnosti. Čtyři čeští občané a občanky byli obviněni v souvislosti s obchodováním s lidmi ve Velké Británii.

Evropský den boje proti obchodování s lidmi

Evropský den boje proti obchodování s lidmi byl v roce 2007 stanoven Evropskou komisí na 18. října. Každoročně si v tento den připomínáme, že trestný čin obchodování s lidmi se týká rovněž evropských zemí včetně České republiky. Přestože jsou některé skupiny obyvatel zranitelnější, každý občan a každá občanka se může dostat do situace, kdy bude obchodován či obchodována.

Více informací o boji proti obchodování s lidmi a jejich vykořisťování najdete na stránkách organizace La Strada.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.