V Praze proběhne konference o diskriminaci HIV pozitivních na trhu práce

Sdílet
Čas čtení: < 1 minuty

Ve dnech 6. a 7.11. 2014 proběhne v Praze v Domě světla České společnosti AIDS pomoc, z.s. konference k tématu diskriminace HIV pozitivních na trhu práce. Do pražského Domu světla se na začátku listopadu sjedou odborníci z několika evropských zemí, aby zde zhodnotili výstupy dvou evropských projektů zabývajících se eliminací diskriminace HIV pozitivních osob na pracovním trhu a ve služebním poměru. Česká společnost AIDS pomoc, z.s. zde uspořádá mezinárodní konferenci s názvem „Zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace těchto osob na trhu práce a ve služebním poměru“.

Program

  • První den bude věnován projektu s názvem „Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušeností v zaměstnávání osob pozitivních na HIV“ a jeho výstupům. Tento dvouletý projekt, jenž bude vrcholit v závěru letošního roku, se specializuje na případy diskriminace HIV pozitivních osob pracujících v tzv. služebním poměru, tedy policistů, hasičů, vojáků, vězeňské služby a záchranných složek atd. Mediálně známý je příklad propuštěného policisty kvůli HIV.
  • Den druhý se organizátoři zaměří na výsledky dalšího projektu, tentokrát tříletého, který se pod názvem „Inovace a akcelerace aktivit pro odstraňování bariér při zaměstnávání osob infikovaných HIV“ zabývá problémy při zaměstnávání HIV pozitivních a hledá způsoby, jak tento druh diskriminace eliminovat v českém prostředí, a to především za pomoci přenosu know-how od zahraničního partnera.

Konference se kromě zahraničních partnerů z Německa, Slovenska a Polska zúčastní také několik desítek odborných účastníků z řad pracovníků státní správy, zákonodárného sboru ČR, neziskových organizací, odborů, sociálních pracovníků a dalších profesí.Oba projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Na našich stránkách můžete vyplnit závaznou přihlášku a stáhnout si program konference.

Přihlášky posílejte do 25. října 2014.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.