V říjnu se uskuteční konference o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Ve středu 22. října 2014 se v pražském hotelu Modrá růže uskuteční mezinárodní konference s názvem “Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany“. Cílem akce je podpořit profesní vzdělávání a zvyšování pracovních kompetencí zaměstnanců s handicapem.
Konference je součástí právě probíhajícího projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“ zaměřeným na zlepšení postavení OZP/OZZ na trhu práce a současně na motivaci zaměstnavatelů k efektivní aplikaci společenské odpovědnosti. Ta se ve výsledku vyplatí jak zaměstnancům s handicapem, tak jejich zaměstnavatelům – odtud druhá část názvu konference „šance pro obě strany“.

Program

Za českou stranu vystoupí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Fondu dalšího vzdělávání a Úřadu práce ČR, na které navážou představitelé firem Škoda Auto a Ergotep patřící k největším tuzemským uplatňovatelům společenské odpovědnosti k osobám se zdravotním postižením. Jejich příspěvky konferenci posunou do oblasti sdílení zkušeností dobré praxe, kterou svými postřehy včetně zajímavých tipů „odjinud“ obohatí zástupci společností Freeney Williams a BASE z Velké Británie. Program konference završí trojice paralelně probíhajících interaktivních workshopů, které povedou představitelé OZP Akademie (Bariéry při vzdělávání dospělých s hendik epem), společnosti Freeney Williams (Současný přístup k zaměstnávání OZP ve Velké Británii) a Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (Systémový přístup k uplatnění OZP).

Kromě nových informací a neotřelých pohledů na danou problematiku, možnosti diskuze s přednášejícími či interaktivní účasti na vybraném workshopu získají účastníci konference příležitost seznámit se s renomovanými odborníky a novými profesními kolegy. Patříte-li k těm, kteří se o oblast vzdělávání OZP/OZZ či jejich zaměstnávání zajímáte, přihlaste se co nejrychleji k účasti na adrese radovan.halavacek@fdv.mpsv.cz.

O projektu

OZPProjekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV. V jeho rámci jsou zaměstnavatelům hrazeny náklady na vzdělávání zaměstnanců z řad OZP/OZZ až do výše 52 500 Kč na 1 zaměstnance. Navíc jsou hrazeny mzdové náklady zaměstnance po dobu jeho nepřítomnosti v práci z důvodu účasti na vzdělávacích kurzech a dále cestovné, stravné a případně i ubytování.

Projekt zahrnuje také řadu bezplatných aktivit určených přímo zaměstnavatelům. Jde o audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ a poradenství zaměřené na prohloubení znalostí o zaměstnávání těchto osob.

Aktuálně se zaměstnavatelé mohou přihlásit na školení pro personalisty a management firem, která probíhají ve vybraných českých i moravských městech.

Více informací o projektu najdete na následujících stránkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *