Česká koalice Social Watch vydala monitorovací zprávu za rok 2013

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Česká koalice Social Watch zveřejnila novou monitorovací národní zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Česká republika v roce 2013 – klesající reálná mzda, rostoucí prekarizace práce (viz Slovník cizích slov), nedostupnost bydlení, pokračující demonstrace proti Romům apod.

O Social Watch

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby a jejich příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. Social Watch prosazuje mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňuje právo každého člověka nežít v chudobě.

Síť Social Watch vznikla v roce 1995 s cílem nezávisle sledovat dodržování závazků, přijatých na konferenci Organizace spojených národů o sociálním rozvoji v Kodani v roce 1995 a na Konferenci o ženách v Pekingu v témže roce. Na těchto konferencích bylo poprvé definováno odstranění chudoby a rovnost pohlaví jako společný celosvětový cíl – jeden z hlavních vedle míru a lidských práv. Social Watch vydává každoroční zprávy o pokroku a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lidí žijících v chudobě jsou ženy). Výroční zprávy se staly první stálou monitorovací iniciativou v oblasti sociálního rozvoje a rovnosti pohlaví na národní úrovni a poprvé spojily tato dvě témata v nadnárodním měřítku. Social Watch vyzývá vlády, OSN a mezinárodní organizace k odpovědnosti za naplnění národních, regionálních a mezinárodních závazků k vymýcení chudoby.

Česká koalice Social Watch vznikla v roce 2008 a v současnosti ji tvoří tyto organizace:

  • Alternativa 50+
  • Ekumenická akademie Praha
  • Eurosolar
  • Fórum 50 %
  • Gender Studies
  • Masarykova demokratická akademie
  • NESEHNUTÍ
  • Trast pro ekonomiku a společnost

Monitorovací zpráva za rok 2013

Letošní zpráva obsahuje 6 kapitol, které se věnují ekonomice, genderové problematice, sociálnímu a dostupnému bydlení, postavení romské menšiny, chybějící komunitní práci a lidskoprávní agendě v zahraniční politice. Součástí publikace je i článek analyzující problematický vývoz zbraní v roce 2013 z České republiky. Zbraně často směřují do zemí nechvalně proslulých porušováním lidských práv, Saúdskou Arábií počínaje, Bahrajnem konče. Více o této problematice zjistíte v tiskové zprávě sociálně-ekologické neziskovky NESEHNUTÍ.

Celou zprávu si můžete přečíst a stáhnout na následujících stránkách.

Kontakty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.