Projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením vstupuje do své závěrečné fáze

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením vstupuje do rozhodující etapy. Na etapu workshopů a školení pro personalisty a manažery firem pořádanými po celé České republice naváže již během měsíce června nejdůležitější fáze projektu. Projekt trvá od ledna 2013 do srpna 2015.

O projektu

Projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Rozpočet projektu činí 168 335 181,78 Kč.

FDVZákladem komplexního vzdělávacího programu OZP/OZZ je odborné vzdělávání, které má tu nejužší spojitost s pracovním zařazením OZP/OZZ. Komplexní vzdělávací program je možné sestavit pouze z tohoto odborného vzdělávání (nejméně však ve 2 různých kurzech), anebo do něj může být začleněno: obecné vzdělávání (může tvořit max. 30 % celkového rozsahu vzdělávání) a doplňkové vzdělávání (max. 10 %). Více informací o podmínkách získávání finančních prostředků najdete na tomto portálu.

Dlouhodobým společenským cílem tohoto projektu je motivovat firmy, aby dávali přednost zaměstnávání OZP/OZZ. „Zaměstnat OZP sice není nejjednodušší cesta, ale je dlouhodobě nejpřínosnější. Navíc pojem společenská odpovědnost už není ani na českém trhu práce něčím úplně novým. Nejen firmy se zahraniční účastí, které často mají tento přístup ve svém kodexu, ale také stále více českých firem jde právě touto cestou,“ říká Mgr. Jana Majerová vedoucí Oddělení koncepcí a strategií trhu práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Aktivity projektu mimo samotné vzdělávání:

 • workshopy a snídaně pro zaměstnavatele
 • školení pro personalisty a management firem
 • audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ
 • individuální poradenství

Účastníci projektu z řad zaměstnavatelů:

 • obchodní společnosti (akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti), výrobní a spotřební družstva
 • osoby samostatně výdělečně činné (nemohou však v případě zdravotního postižení či znevýhodnění získat příspěvek na vzdělávací aktivity sami pro sebe)

Na celkovém počtu zaměstnanců nezáleží – projekt je určen velkým i malým firmám.

Účastníci projektu z řad OZP/OZZ:

 • mají zdravotní postižení (I., II., III. stupeň invalidity) nebo znevýhodnění
 • jsou zaměstnáni minimálně na 0,5 úvazku (v HPP nebo na DPČ)
 • jejich pracovní poměr ve firmě trvá v době zahájení vzdělávání minimálně 3 měsíce
 • jsou státními příslušníky EU nebo mají trvalý pobyt v ČR
 • pracují mimo Prahu

Více informací o projektu najdete na portálu MPSV.

2 komentáře: „Projekt Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením vstupuje do své závěrečné fáze

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.