Vyšla publikace o sexuálním násilí: Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Nezisková organizace In IUSTITIA, o.p.s. vydala publikaci Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? Jedná se o první odbornou publikaci určenou primárně sociálním pracovnicím a pracovníkům, která se týká problematiky řešení sexuálního násilí. Jádro publikace tvoří příspěvky věnované možnostem pomoci lidem, kteří sexuální násilí zažili a pocházejí z marginalizovaných skupin (ženy pracující v sexbyznysu, lidé z etnických a menšinových skupin, lidé z LGBT komunit, lidé s postižením a další).

V roce 2014 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) publikovala zjištění celoevropského výzkumu o násilí na ženách, kterého se zúčastnilo 42 tisíc žen ve věku od 18 do 74 let. Dle výzkumu zažilo v Evropě od svých 15 let nějakou formu sexuálního násilí 11 % žen, 5 % žen má zkušenost se znásilněním. V České republice má po patnáctém roce věku zkušenost s fyzickým anebo sexuálním násilím, jak ze strany partnerů, tak ze strany jiných lidí, 32 % žen.

Mezi přítomností sexuálního násilí v životech žen a připraveností pomáhajících profesí se sexuálním násilím zaobírat tak zeje obrovská propast. Jak ji překonat? Zázračná, rychlá a univerzální řešení neexistují. Po několika cenných publikacích, jež byly dosud v českém jazyce k problematice sexuálního násilí vydány, přichází organizace In IUSTITIA s publikací Sexuální násilí: Proč se nikdo neptá? se specifickou perspektivou. Autorky a autoři příspěvků v publikaci uvažují o roli a možnostech sociální práce a dalších institucí v úsilí o skončení sexuálního násilí. Ptají se a také nabízejí odpovědi.

Sexualni nasili - Proc se nikdo nepta - obalkaPříspěvky jsou doplněny doporučeními, jak z pozice pomáhající profese v případném – a velice pravděpodobném – kontaktu se ženou, která zažila sexuální násilí, postupovat. V publikaci čtenář či čtenářka nalezne také informace o specifických potřebách lidí, kteří sexuální násilí zažili a pocházejí z marginalizovaných skupin.

 Více informací o neziskovce In IUSTITIA si můžete přečíst na stránkách Deníku neziskovky.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.