Spolupracujte na mezinárodním projektu

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

OK4EU Rada pro dobrovolné služby (Council for Voluntary Service, dále jen CVS) sídlící ve východní Anglii hledá vhodný projekt, do něhož by se mohla zapojit jako jeden z partnerů. Organizace má mnoho zkušeností s prací s etnickými komunitami a dobrovolnými skupinami, a proto by se ráda zapojila do projektů zabývajících se touto tematikou. Má zájem o spolupráci na projektech týkajících se oblasti práv a spravedlnosti, zdraví, vzdělávání, kultury, mládeže a sportu (potenciální výzvy do programů Evropa pro občany, Evropský sociální fond, Práva, rovnost a občanství, Zdraví pro růst, Erasmus+, Kreativní Evropa, Horizont 2020 aj.).

O organizaci

CVS je organizace, která podporuje poskytování informací a služeb komunitním skupinám v okrese Broxbourne a East Herts ve východní Anglii. Úzce spolupracuje s radami, bytovými družstvy a dalšími veřejnými subjekty. CVS nabízí podporu lidem, kteří chtějí založit nové skupiny, jakož i podpořit již zavedené projekty, jež potřebují pomoct při získávání finančních prostředků a zvyšování kvality poskytovaných služeb. CVS vydává pravidelně jednou za měsíc e-bulletin a nabízí možnost odborné přípravy a pořádá informační fóra. Podrobnosti o činnosti CVS i bližším zaměření projektů najdete na následujících stránkách.

CVS by se ráda zapojila do projektů, které jsou v současné době připravovány a odpovídají následujícím cílům:

 1. Usnadnit integraci v rámci menšinové etnické komunity a budovat soudržnost s původním obyvatelstvem.
 2. Vytvořit přístupy k práci se skupinami pocházejícími z odlišného prostředí a kultur. Hodnocení metod, které by mohly být následně použity v jiných členských státech. Používat různé způsoby k dosažení úspěchu, např. umění, sport a fyzickou aktivitu, aktivní zapojení občanů.
 3. Podporovat zapojení afrických a minoritních etnických skupin v místě jejich bydliště.
 4. Rozšířit množství různých afrických a minoritních etnických skupin, které by zlepšily schopnosti těchto komunit a působily by jako pojítko pro další práci s těmito komunitami.
 5. Podpořit africké a minoritní etnické skupiny a místní společnost k aktivní participaci na místních demokratických procesech (např. občanský výbor, správce školy, radní atd.).
 6. Propojit členy těchto komunit, místní statutární orgány a nevládní organizace.
 7. Zmírnit nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči v rámci afrických a minoritních etnických skupin.

Hledaní partneři

 • Nevládní organizace
 • Místní a regionální orgány
 • Sportovní kluby a organizace
 • Bytová družstva

Kontakt

 • Michal Siewniak
 • Community Development Officer for CVS Broxbourne and East Herts
 • 20 Tudor Square, West Street
 • Ware, SG12 9XF, Hertfordshire, Velká Británie
 • E-mail: michal@cvsbeh.org.uk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.