INEX – Sdružení dobrovolných aktivit: Naším hlavním tématem je mezinárodní dobrovolnictví

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Jmenuji se Adéla Jansová v INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se starám o koordinaci PR aktivit organizace.

 

Čím se vaše organizace zabývá a kolik lidí ji žene vpřed?

Hlavní tématem INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je především mezinárodní dobrovolnictví, se kterým máme již více než dvacetileté zkušenosti. Za chodem organizace v současný moment stojí patnáct pracovníků pražské kanceláře. Patří mezi ně i dvě dobrovolnice Evropské dobrovolné služby, které se během roku zapojí do jednotlivých projektů.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám?

Pomáháme mladým lidem (ale nejen) získat skrze dobrovolnické projekty nové zkušenosti a aktivně se zapojit do dění kolem sebe. Naším cílem je skrze dobrovolnické projekty, ale i různé vzdělávací programy a kampaně podpořit aktivní a zodpovědný přístup lidí k okolnímu světu.  V naší činnosti nám pomáhají místní i zahraniční partnerské organizace, se kterými spolupracujeme. Jde především o neziskové organizace, obce, nejrůznější instituce a samozřejmě také donory. Důležitou podporou je pro nás členství v mezinárodních sítích dobrovolnických organizací. Velký díl pomoci samozřejmě patří také všem dobrovolníkům ze zahraničí i České republiky, kteří se do projektů zapojují a tím dávají naší existenci smysl.

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

V České republice se věnují mezinárodnímu dobrovolnictví i další organizace a s mnohými na různých úrovních spolupracujeme.  INEX-SDA může díky zapojení do několika mezinárodních sítí dobrovolnických organizací poskytnout opravdu širokou nabídku projektů pro zájemce o dobrovolnictví ve světě. Své letité zkušenosti pak využíváme při přípravě dobrovolníků i podpoře těch, kteří mají nějaké specifické potřeby.

Jedinečný je také projekt Fotbal pro rozvoj, který prostřednictvím férového fotbalu vyzývá širokou veřejnost ke sdílení hodnot a zásad týmové spolupráce a fairplay. Na tomto projektu spolupracujeme již od roku 2006 s keňskou organizací MYSA (Mathare Youth Sports Association), která byla díky svému úspěšnému sportovnímu rozvojovému programu pro děti a mládež ze slumů v chudinské čtvrti Mathare dvakrát nominována na Nobelovu cenu.

Představte své projekty

Pravděpodobně nejznámější jsou krátkodobé dobrovolnické projekty, tzv. workcampy. Skupina lidí z různých koutů světa se sjede na dva až tři týdny a společně pracují na veřejně prospěšném projektu, tráví spolu volný čas, poznávají místní kulturu i sebe navzájem. Z České republiky s námi vyjede na workcampy přes 700 lidí ročně a kolem 350 dobrovolníků ze zahraničí přijíždí podpořit projekty, které pořádáme s místními organizacemi u nás.

V nabídce máme ale i dlouhodobější projekty, které trvají od jednoho měsíce do jednoho roku. Člověk má díky nim příležitost místní zvyklosti a kulturu poznat doopravdy do hloubky a výrazně pomoci tam, kde je potřeba. Mnoho dobrovolníků využívá možnost podpory projektu EU – Evropské dobrovolné služby, nebo projektu GLEN, který vysílá dobrovolníky na projekty v rozvojových zemích. Tím to ale nekončí. Všichni navrátilci a zájemci mají možnost zapojit se do aktivit našeho Dobrovolnického Klubu, v jehož rámci mohou rozvíjet vlastní nápady, či se zapojit do již stávajících projektů, školení a dalších aktivit. Nabídka možností je doopravdy široká.

Zastavme se u workcampů …

Význam slova pochází z angličtiny, doslovně by se dal přeložit jako „pracovní tábor“. Ale v češtině to vyznívá jako značně zavádějící. Navíc jde o mezinárodní projekt, proto se držíme původního názvu. Zájemci o workcamp se můžou podívat k nám na stránky, kde si v databázi skrze vyhledávač vyberou podle termínu, tématu či země, projekt dle svého zájmu. Když si k němu na stránkách nastudují vše potřebné, stačí vyplnit elektronickou přihlášku a uhradit účastnický poplatek. Pak se přihláška zpracovává u nás v kanceláři a putuje do zahraniční pořádající organizace. Zájemce následně vyrozumíme o výsledku žádosti o přijetí a domluvíme vše potřebné.

Popis přihlašování krok za krokem a spoustu užitečných rad je možné najít opět na stránkách sdružení.

Jaké druhy akcí pořádáte?

Ročně uspořádáme desítky akcí různých zaměření, ať už jde o školení, setkání dobrovolníků nebo informační kampaně. Mezi pravidelné akce patří školení určená pro budoucí vedoucí dobrovolnických projektů. Jde o přípravu na vedení místních workcampů. Intenzivní informační setkání pořádáme také pro budoucí dobrovolníky v zemích globálního Jihu.

Každoročně také náš Dobrovolnický Klub organizuje v dubnu tzv. Měsíc mezinárodního dobrovolnictví, který oslovuje nové lidi a představuje jim přínos a možnosti dobrovolnictví. Konec letní dobrovolnické sezony pak uzavírá společná oslava Mezinárodního dne dobrovolníků, který je vypsán na 5. prosince.

Každý, kdo se chce o své dobrovolnické zážitky a zkušenosti podělit, má příležitost zapojit se do série přednášek „Kukátko do světa“, které pravidelně organizujeme v Praze či dle zájmu i v dalších městech.

Máte své pobočky i v regionech České republiky a v zahraničí? S kterými dalšími organizacemi spolupracujete?

INEX-SDA má pobočky v Tvarožné Lhotě a Kosteleckých Horkách, které se zabývají ekologií a rozvojem venkova, a v Brně, která pracuje s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.

V rámci projektů v České Republice spolupracujeme se zhruba 30 organizacemi, institucemi či obcemi. Důležitá jsou pro nás také partnerství v rámci mezinárodních sítí – Alliance of European Voluntary Service Organisations, Service Civil International, GLEN a další, díky kterým můžeme každoročně našim dobrovolníkům nabídnout výběr z více než 2 000 projektů po celém světě.

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete? Jaké máte poslání?

Naším cílem jsou aktivní a zodpovědní lidé, kteří tvoří tolerantní společnost a zároveň respektují nejen kulturní odlišnosti. Takové je i naše poslání. A kdy jej dosáhneme? To je přece otázka na všechny z nás…

Kolik členů (asi) má vaše členská základna? Máte dostatek dobrovolníků?

Dobrovolníci jsou neodmyslitelnou součástí našeho sdružení a to nejen ti, kteří skrze projekty vyjíždí do světa. Díky těm, kteří se zapojí po návratu z projektu v zahraničí u nás, vzniká řada zajímavých akcí, ať už jde o Mezinárodní den dobrovolníků, nebo další kampaně, setkání a dobrovolnické akce. Noví jsou určitě vítáni, a to nejen kvůli naší činnosti, ale i jako dobrá první zkušenost pro další organizace.

Představte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

Nestíhali bychom vyřizovat přihlášky na dobrovolnické projekty, kolik by bylo projektů a zájemců…

Vydáváte nějaká periodika – časopisy, magazíny, noviny, popřípadě knihy?

Zpravodaj Cesta Světem
Zpravodaj Cesta Světem

Jednou ročně vydáváme zpravodaj „Cesta Světem“, který shrnuje uplynulou sezónu a dává prostor dobrovolníkům pro sdílení jejich zážitků a zkušeností z dobrovolnických projektů.

Kdybyste mohli něco změnit, co by to bylo?

Dobrovolnickou zkušenost pro všechny!

Používáte v organizaci software pro správu informací o svých klientech a partnerech?

Máme vlastní databázi Volant, která slouží ke správě a přihlašování do jednotlivých dobrovolnických projektů, kterých ročně nabízíme kolem dvou tisíc. Díky této databázi se zájemci z řad dobrovolníků můžou jednoduše přihlásit přes náš web a k nám se dostanou všechny potřebné informace.

Jaký software využíváte, kdo, k čemu? Co vám v této oblasti chybí, co vyhovuje?

V rámci pražské kanceláře využíváme kancelářské balíčky Windows a Microsoft Office. Zároveň hojně využíváme vlastní interní konference, které nám pomáhají efektivně komunikovat v rámci různých sekcí či témat.

Kontakt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *