Centrum podpory podnikání Praha: Pomáháme hlavně ženám a vězňům

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Jmenuji se Lucie Mazalová a pracuji v Centru podpory podnikání Praha, o.p.s. (CPPP) jako manažer vzdělávacích programů a lektor. V Centru organizuji vzdělávací kurzy a zároveň vyučuji naše klienty, především matky na/po mateřské dovolené. Vymýšlím osnovu výuky, hledám partnerské instituce, jako jsou rodinné a mateřské kluby ve středních Čechách, kam naši lektoři dojíždí vzdělávat rodiče v základech podnikání či je připravují na nástup do zaměstnání.

Čím se zabýváte a kolik lidí s vámi pracuje?

Pomáháme lidem, kteří kvůli těžké životní situaci či problematické minulosti nemohou najít uplatnění na trhu práce. Naší cílovou skupinou jsou hlavně bývalí vězni a ženy ohrožené nezaměstnaností (z důvodu času stráveného na mateřské/rodičovské dovolené, malého vzdělání, věku). V naší organizaci pracuje cca 30 osob, počítáno i s DPČ (Dohoda o pracovní činnosti) a DPP (Dohoda o provedení práce).

Co nabízí vaše organizace, na co se specializujete?

Výše zmíněné cílové skupiny se snažíme rekvalifikovat, motivujeme k rozjezdu vlastního podnikání nebo je připravujeme na nástup do zaměstnání. Kurzy pro vězně probíhají ještě v době výkonu jejich trestu uvnitř věznice. Po výkonu trestu poté hledáme vhodné pracovní uplatnění. Jelikož není lehké zaměstnavatele přesvědčit, aby tyto osoby zaměstnali, poskytujeme podnikatelům v prvních třech měsících mzdové příspěvky. Když se náš klient v nové práci osvědčí, zaměstnavatel pak již ztratí počáteční nedůvěru.

Ženám, maminkám, ale i tatínkům nabízíme počítačové kurzy (pro začátečníky i pokročilé), základy podnikání, slaďování rodinného a pracovního života a akreditovaný kurz v rozsahu 120 hodin – účetnictví a finance v podnikání. Dále se zabýváme projekty na podporu začínajících podnikatelek. V Kladně vznikl cvičný coworkingový prostor – Podnikání všem, kterým prošlo zatím 20 začínajících podnikatelek s jasnou, promyšlenou a propočítanou představou o vlastním podniku.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám? S jakými partnery spolupracujete?

Pomáháme lidem v nelehké životní situaci, kvůli které jsou ohroženi nezaměstnaností. Samozřejmě naše péče zajištěním pracovní pozice nekončí a o naše klienty se staráme a podporujeme i v další životní fázi. Spolupracujeme s Hospodářskou komorou hl.m. Prahy, několika podnikatelskými subjekty malé a střední velikosti (které naše klienty zaměstnávají) a také s městem Kladno.

Kdo se na vás může obrátit?

Ženy na rodičovské dovolené, po rodičovské dovolené, ženy v domácnosti, ženy vedené na úřadu práce, ženy v předdůchodovém věku, ale i začínající podnikatelky. V Kladně provozujeme také sociální službu v Centru sociální podpory CPPP, kde nabízíme sociální poradenství pro bývalé vězně a oběti trestných činů. Naši sociální pracovníci a psychologové ji nabízejí ambulantně, ale i terénně.

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

Naším cílem je vzdělat a připravit na vlastní podnikání či na nástup do zaměstnání přijatelný počet účastníků/účastnic našich kurzů. Úspěšnost nebude nikdy stoprocentní, ale již nyní víme, že jsme schopni pomoci takovému počtu lidí, že má naše práce smysl.

Získali jste nějaká ocenění?

Bohužel. Na ocenění stále čekáme.

Jmenujte, popište významné projekty

Podnikání žen jako efektivní cesta k posílení rovných příležitostí na trhu práce

Vzdělávání žen, které jsou ohroženy nezaměstnaností formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů.

Nové vize coworkingu jako cesta k posílení pracovních příležitostí žen

Mezinárodní projekt (ve spolupráci s polským a švédským partnerem), který je unikátní v použité metodě coworkingu. Ve cvičném coworkingovém centru Podnikání všem v Kladně rodiče pracují na svém podnikatelském plánu pod vedením odborných koučů, zatímco jejich děti si hrají pod dohledem profesionální chůvy v oddělených prostorách ve stejné budově. Rodiče si pak zkouší rozjet podnikatelský plán v podnikatelském inkubátoru nanečisto.

Reintegrační programy ve Věznicích Příbram, Horní Slavkov, Nové Sedlo a Heřmanice

Všechny reintegrační programy mají dvě základní fáze. První se odehrává přímo ve věznici, skládá se z rekvalifikačních kurzů kovovýroby, svářečství a dřevovýroby. Také zde probíhají pohovory s psychologem a sociálním pracovníkem jako příprava na život po propuštění. V druhé fázi, po úspěšném zakončení kurzu zkouškou před odbornou komisí a propuštění z věznice, klient nastupuje do předem zajištěného zaměstnání u zaměstnavatele. V prvních měsících jsme s ním v pravidelném kontaktu a pomáháme mu s administrativou i osobními záležitostmi.

Vysvětlete pojem coworking – odkud pochází, jaké s ním máte zkušenosti?

Coworking je velmi nový pojem, který si na podnikatelské scéně teprve hledá místo. Ve stručnosti se jedná o sdílené pracoviště, kde lidé různých povolání pracují v komunitě, navzájem si pomáhají a obohacují se o své nápady, vytvářejí kolektiv a přitom tvoří vlastní individuální projekty.

O tom, jak funguje coworking v České republice, si můžete přečíst na našich stránkách.

Coworking působí pozitivně především na psychickou stránku člověka: První sdílené kanceláře vznikly v USA sice teprve v roce 2005, ale již nyní někteří psychologové a sociologové soudí, že společné prostory mají blahodárný vliv na psychickou pohodu člověka. Pracovat doma znamená být izolovaný od společnosti. Je nutné mít velkou vůli socializovat se, jinak hrozí deprese z osamění. Taková práce představuje rovněž reálné nebezpečí workoholismu, jelikož doma je velmi obtížné rozlišit pracovní dobu od pracovního volna. A v neposlední řadě přináší kontakt s kolegy z coworkingu příležitost, vedle nezanedbatelného vedlejšího produktu nového přátelství, získat další klienty.

Popište, jak probíhá proces reintegrace

Proces reintegrace jsme ve stručnosti popsali již výše. S klienty jsme v pravidelném kontaktu v prvních třech měsících po jeho propuštění. Ovšem v případě, že bude mít problémy se začleněním do života/zaměstnání i nadále, jsme mu samozřejmě k dispozici.

Klienti s námi v zásadě vždy rádi spolupracují ještě během výkonu jejich trestu. Po propuštění na svobodu je to již o něco složitější. Stává se, že po několika dnech „zmizí“ ve společnosti starých známých, kteří na něj mají bohužel špatný vliv a nám tak často nezbývá nic jiného než doufat, že se nám dotyčný sám ozve, jelikož přestane reagovat na naše telefonáty a vzkazy.

Jakou má „úspěšnost“? Sledujete dál bývalé vězně – máte zpětnou vazbu (jak dlouho jste s nimi v kontaktu)? Spolupracují s vámi, nebo se setkáváte s odmítnutím, nechutí, rezignací …

Úspěšnost zaměstnávání je vysoká, nízká je však úspěšnost ve smyslu dlouhodobého setrvání takového člověka v nové práci. Z pravidla tam vydrží průměrně mezi 3-6 měsíci. Ovšem máme několik dobrých příkladů, kteří v práci zůstali dodnes (až 2 roky).

Představte si, že jste získali to, co nejvíce potřebujete. Jak bude situace vypadat, co se změnilo, co jste získali?

Nejvíce bychom potřebovali zřejmě větší ochotu ze strany podnikatelů naše klienty zaměstnávat a větší pochopení ze strany veřejnosti, že je důležité a že má smysl takovým lidem pomáhat.

Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Rádi děláme věci dobře, ale i tak víme, že ještě máme rezervy a rádi bychom je dělali ještě lépe.

Jaký software využíváte, kdo, k čemu? Co vám v této oblasti chybí, co vyhovuje?

Používáme k těmto účelům Microsoft Excel a zcela nám vyhovuje.

Kde berete motivaci pro svou práci?

Hlavně z našich úspěchů, v našem případě jsou to konkrétně muži v pracovním procesu, kteří minimalizují svoji možnost navrátit se do nápravného řízení, a ženy, které se pracovně uplatňují dle svých představ a s ohledem na jejich rodiny.

Kontaktní informace

  • Lucie Mazalová, lektor/Manažer vzdělávacích programů: mazalova@cppp.cz
  • Adresa organizace, telefon: Regionální a projektová kancelář Kladno, Ctiborova 3091, Kladno 272 01, +420 312 610 103
  • Webové stránky organizace: www.cppp.cz
  • Další projekty: Projekty na podporu žen a rodičů www.podnikanijereseni.cz a Reintegrační programy www.reintegrace.cz
  • Facebookový profil

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.