„Netvrdíme, že jsou ženy lepší než muži. Tvrdíme ale, že nejsou ani horší,“ říká Marcela Adamusová z organizace Fórum 50 %

Sdílet
Čas čtení: 5 minuty

Jmenuji se Marcela Adamusová a pracuji jako projektová koordinátorka a lektorka v organizaci Fórum 50 %. Kromě realizace konkrétních projektů (konference, semináře, kampaně) mám na starost PR aktivity a komunikaci s médii.

Marcela Adamusová
Marcela Adamusová

Čím se vaše organizace zabývá a kolik lidí ji žene vpřed?

Fórum 50 % prosazuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích procesech. Společnost tvoří z padesáti procent ženy a z padesáti muži, v politice je však mužů 80 % a žen jen 20 %. Ženy by se měly podílet na rozhodování, které ovlivňuje směřování celé společnosti. Nejde nám o to, aby byla v politice přesně polovina žen, jde nám o to, aby byla politika vyváženější a reflektovala názory a životní zkušenosti nejen mužů, ale i žen. Proto podporujeme ženy, aby vstupovaly do politiky, podporujeme aktivní političky, pracujeme s politickými stranami a informujeme veřejnost. Náš pracovní tým tvoří aktuálně 8 lidí, máme však celou řadu podporovatelek a podporovatelů, kteří s námi sympatizují a pomáhají nám šířit naše myšlenky dál.

Náš tým
Náš tým

V čem se lišíte od jiných podobných organizací?

Především už samotným tématem – jsme jediná organizace, která se zaměřuje na téma žen v rozhodovacích pozicích. Snažíme se přiblížit tuto problematiku veřejnosti srozumitelnou a vtipnou formou, pořádáme kampaně a happeningy,  zajímavá setkání i semináře. Prioritou je pro nás příjemné pracovní prostředí, zaměstnankyně a zaměstnanci mohou využívat nejrůznější „slaďovací“ opatření – zkrácené úvazky dle potřeby (s možností návratu na plný pracovní poměr), flexibilní pracovní dobu, práci z domova atd. I proto jsme skvělý tým, který věří tomu, co dělá a umí nadchnout i ostatní.

Komu pomáháte a kdo pomáhá vám? Které známé osobnosti podporují vaši společnost?

Nízké zastoupení žen v politice bývá často prezentováno jako výhradně ženský problém. Snažíme se vysvětlovat veřejnosti i politickým stranám, že větší rovnováha v politice je přínosem pro celou společnost.

Naši činnost podporují osobnosti z akademické, politické i kulturní scény. Za všechny jmenujme např. herečku Simonu Babčákovou, moderátorku Ester Janečkovou či spisovatele Michala Viewegha. K naší poslední kampani za preferenční hlasy ženám se přidali i čeští sportovci – např. olympijský vítěz David Svoboda.

Spolupracujete se zahraniční společností, která má podobnou či stejnou vizi jako Fórum 50 %?

Spolupracujeme s několika organizacemi, které se zabývají problematikou rovných příležitostí a zastoupením žen v politice. Shodou okolností tento text píši z Budapešti, kde jsem naše kampaně a další aktivity před chvílí prezentovala na konferenci o zastoupení žen v politice. Jsme partnery v několika mezinárodních projektech a členkami mezinárodních sítí, např. Evropské ženské lobby nebo koalice Social Watch.

Proč chcete/me mít více žen v politice a veřejném životě?

Logo
Logo

Jednoduše řečeno – ženy tvoří polovinu populace, v demokratické společnosti by proto měly být patřičně zastoupeny i v rozhodovacích pozicích. Kromě spravedlnosti však máme i pragmatičtější důvody. Výzkumy i zkušenosti ze zahraničí ukazují, že smíšené týmy lépe a efektivněji fungují, že země s vyšším zastoupením žen mají nižší míru korupce, že díky odlišné životní zkušenosti se političky často zaměřují na jiná témata a priority, které jinak zůstávají stranou zájmu atd. Domníváme, že je škoda nevyužít zkušeností a znalostí, které české ženy mají. Mezi absolventy a absolventkami vysokých škol tvoří ženy přes 60 %! Pokud tyto ženy své vzdělání nevyužijí (a to nemluvím jen o politice, ale o pracovním trhu obecně), jedná se o plýtvání talentem. Netvrdíme, že jsou ženy lepší než muži. Tvrdíme ale, že nejsou ani horší. Pokud čtenáře a čtenářky toto téma zaujalo, doporučuji k přečtení naši brožuru: Proč (ne)chtít víc žen v politice?

Debatní piknik ženy a korupce
Debatní piknik ženy a korupce

Co je cílem vaší práce a kdy ho dosáhnete?

Náš cíl je jasný – vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích. Jak už jsem naznačila, nejde nám o rovných 50 %, usilujeme o tzv. paritní zastoupení, tedy 40 – 60 % žen či mužů. Jedná se však o běh na dlouhou trať a nelze očekávat, že ze dne na den překonáme předsudky a bariéry, která naše společnost vůči ženám po staletí měla a stále má. Náš konkrétní cíl je tedy o něco skromnější – chceme, aby zastoupení žen v české politice přesáhlo alespoň tzv. kritickou hranici 30 %. Pokud má určitá menšina nižší zastoupení, nemá šanci se v rámci většiny chovat autenticky a prosadit své názory. Jinými slovy – pokud je žen v politice málo, mění politika ženy. Pokud je žen dostatek, mění ženy politiku.

Jaké pořádáte akce a pro koho jsou určeny?

Pořádáme semináře, konference, studijní pobyty, debaty… Je toho hodně 🙂 Pro političky, ale i pro ženy, které se o politiku zajímají, organizujeme několikrát do roka tzv. „síťovací setkání“ – neformální diskuze, kde se mohou seznámit s novými lidmi, získat od nich zkušenosti a podělit se o ty své. V loňském roce jsme iniciovaly a spoluorganizovaly velmi úspěšný první český Kongres žen – společenskou a kulturní akci, kterou navštívilo přes 800 lidí a jejímž hlavním tématem bylo postavení žen na trhu práce, více informací si můžete přečíst přímo na stránkách Kongresu. Pro politické strany a političky pořádáme semináře a další vzdělávací akce, na širokou veřejnost se zaměřují především naše kampaně, pro novináře připravujeme tiskové konference atd.

Zasedáte v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů – co je jejím hlavním úkolem?

Jedná se o poradní orgán vlády, který vytváří doporučení a strategie pro prosazování rovných příležitostí, stanovuje priority i sleduje jejich (ne)dodržování. Rada je tvořena zástupci a zástupkyněmi neziskové a akademické sféry, stejně jako státní správy. Podotýkám, že činnost v Radě je čistě dobrovolná a bez nároku na jakoukoli odměnu.

Popište spolupráci se sítí neziskových organizací Česká ženská lobby

Česká ženská lobby sdružuje neziskové organizace, které se zabývají ženskými právy a různými tématy, které s tím souvisí – od boje proti násilí na ženách, přes postavení žen na trhu práce, porodnictví, až po ženy ve vědě či politice. V současné době naše ředitelka Jana Smiggels Kavková předsedá České ženské lobby. Podílíme se na organizaci akcí České ženské lobby (např. happening One Billion Rising proti násilí na ženách nebo symbolický závod „Máme rovné šance?“), upozorňujeme na aktuální kauzy, navrhujeme konkrétní řešení na různé problémy, které ženy trápí (např. v oblasti porodnictví).

Kterou jednu věc byste v minulosti udělali jinak?

Každý někdy chybuje a i my jsme jistě v minulosti udělali některá špatná rozhodnutí nebo jsme nezvládli akci na 100 %. Ale chybami se člověk učí. Důležité je odnést si zkušenost a napříště stejné chyby neopakovat. Takže řečeno textem písně Edith Piaff – ne, ničeho nelitujeme 🙂

Kontaktní informace:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.