Síť ekologických poraden (STEP) vzdělává poradce v Moravskoslezském kraji

Sdílet
Čas čtení: 2 minuty

Vzdělávací program environmentálního poradenství Sítě ekologických poraden (STEP) se zaměřil na poradce v Moravskoslezském kraji a poskytl jim nové informace a znalosti. Na konci listopadu proběhl jeho závěrečný modul, příznačně věnovaný ochraně ovzduší, což je  – zejména na Ostravsku – výbušné téma.

V rámci projektu vznikla výstava Úspěšných příkladů ekoporadenství, která představuje jedenáct úspěšných příkladů z praxe, kdy ekologické poradny pomohly občanům s ochranou životního prostředí.  Představuje se zde například Ekologický právní servis a jeho činnost zaměřená na omezování znečišťování ovzduší z ostravských hutí Arcelor Mittal, aktivity Arniky, týkající se skládky v Pozďátkách a provozu jihlavského Kronospanu, projekt Ekologického Institutu Veronica zabývající se sběrem hliníku v Brně, Hnutí DUHA Olomouc a další organizace.

Činnost ekoporaden

V současné době ekologické poradny v České republice zodpoví ročně tisíce dotazů. S nárůstem počtu řešených případů je zapotřebí také profesionalizovat činnost ekoporaden, a to i proto, že poradenství mnohdy přesahuje jednorázové zodpovězení dotazu a znamená dlouhodobou činnost, vedení projektů či zprostředkování specifických služeb.

Součástí ekoporadenství se často stává i komunikace se státními organizacemi, samosprávou či vědeckými institucemi. Výhodou ekoporadenství je přímá komunikace s klientem a nabídka objektivních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace. Pro současné ekoporadenství je také charakteristická profesionalita, týmová práce, nezávislost, zaměření na preventivní ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, důraz na pilotní řešení a provázanost s regionem.

Historie ekoporadenství v Česku

Ekoporadenství se v České republice začalo rozvíjet v letech 1990-91, kdy první zájemci využili nabídky studijních pobytů ve Francii a Rakousku, kde měly tyto aktivity již desetiletou tradici. Od roku 1995 spolupracovaly ekologické poradny na společném projektu, zaměřeném na vzájemnou komunikaci a společné vzdělávání, v září 1997 pak byla založena Síť ekologických poraden České republiky (STEP). První dokument, který se ekoporadenství věnuje systematicky na vládní úrovni, vznikl v roce 2008 – je jím Rozvojový program environmentálního poradenství v České republice pro období 2008-13.

Další informace

Jeden myslel na “Síť ekologických poraden (STEP) vzdělává poradce v Moravskoslezském kraji

 • 15.2.2016 (0:02)
  Trvalý odkaz

  Rozlišují se dvě hlavní skupiny neziskových organizací:
  ◾ Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO). První slovo označení je kalkem anglického slova „non-government“, které znamená, že organizace není zřízena nejen státem, ale ani lokálním governmentem, tedy lokálním veřejnoprávním subjektem (např. obcí, krajem, zemí, župou atd.).
  ◾ Příspěvkové organizace státu a jiných veřejnoprávních korporací (obcí, krajů atd.)

  Světová banka považuje za nevládní neziskové organizace kromě nevládních univerzit a výzkumných pracovišť především organizace, jejichž aktivity „zmírňují utrpení, podporují zájmy chudých, chrání životní prostředí, poskytují základní sociální služby nebo vedou k rozvoji komunit“.
  Tyto zásady a chování některé skupiny NO Duha neplní a naopak, ubližují postiženým. Důkazem je postoj dívek a jejich ochránců dne 10.7.2014- ve vestibulu Metra Praha-Stodůlky. V tento den byl pěstí umlčen člověk, postižený
  předchozími onemocněními, který prosil dívky o zapůjčení funkčního telefonu
  (zárukou jim byl nabízený hodnotnější telefon). Tento ústní dohovor byl ukončen
  fyzickým zásahem dosud „cíleně nezjištěného pachatele“, jehož oběť má další následky na zdraví. Státní úředníci ÚMČ Praha 5 vyřešili příhodu tak, že postižený dostal pokutu vč.úhrady nákladů ve výši 5 tis.Kč. Jestli se tímto plní kasy neziskovek jsem zásadně proti a budu proti tomuto varovat.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.